coolreferat.com.ua сторінка 1сторінка 2 ... сторінка 7сторінка 8Зміст


2.1 Опис проекту (резюме) 16

2.2 Загальна характеристика підприємства, галузі, продукції 18

2.2.1 Опис діяльності підприємства 18

2.2.2 Опис товару 20

2.4 Планування виробництва 24

2.4.1 Розрахунок основних засобів 24

2.4.2 Розрахунок оборотних коштів 28

2.4.3 Планування товарообігу 29

2.4.4 Планування персоналу 30

2.5.План маркетингової діяльності 32

2.6 Організаційний план 35

2.7 План по ризиках 36

2.8 Фінансовий план і стратегія фінансування 39

2.8.2 План доходів від реалізації продукції за весь строк здійснення проекту 41

2.8.3 Фінансовий результат і термін окупності проекту 42

2.8.4 Стратегія фінансування 44

Список використаних джерел: 49

ВЕДЕННЯ
Розробка бізнес-планів стала однією з найбільш вдалих і поширених форм планування в ринковій економіці.

Бізнес-план - це документ, який описує всі основні аспекти майбутнього підприємства, аналізує всі проблеми, з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи вирішення цих проблем. Тому правильно складений бізнес-план зрештою відповідає на питання: чи варто взагалі вкладати гроші в справу і чи принесе вона доходи, які окуплять всі витрати сил і засобів? Причому, чим ретельніше він буде складений, тим більше часу піде на його підготовку, але тим менше непотрібних витрат понесе підприємець у майбутньому.

Метою даної курсової роботи є розробка проекту бізнес-плану підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

 1. Дати теоретичні основи бізнес-планування: цілі бізнес-планування, призначення, функції та структура бізнес-плану.

 2. Описати бізнес-план проекту торгового підприємства з продажу продовольчих товарів «Смачний берег».

Бізнес-план розроблений для створення нового дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія« БАОС-ГРУП ». Нове підприємство ТОВ «Смачний берег» займатиметься торгівлею продовольчими товарами через мережу роздрібних магазинів у Жовтневому районі м Томська. У ході роботи використана навчальна і спеціальна література з бізнес - планування, економіки підприємства, фінансів фірми, плануванню на підприємстві, бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, економічного і фінансового аналізу. Також використані нормативні документи, що регулюють діяльність підприємства з питань організаційно-правової форми підприємства, бухгалтерського обліку, оподаткування.

1.Теоретические ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
Цілі розробки і призначення бізнес-плану

Ретельно складений бізнес-план не тільки допоможе прокласти курс фірми, але і послужить керівництвом по забезпеченню діяльності (таку задачу вирішить бізнес-план сутність). Потенційні інвестори (ті, хто надають капітал) практично щодня отримують безліч запитів по фінансуванню ризикованих проектів, а тому необхідно надати їм інформацію про фірму і її продукції професійно, відповідно до певного плану (бізнес-план форма).

Тільки бізнес-план, підготовлений на основі потреби в інформації, необхідної для передбачуваних джерел фінансування проекту, безумовно, справить враження на власників капіталу з точки зору оцінки вміння планувати. Також інвестори оцінять загальну компетенцію керівника цього підприємства.

За інших рівних умов добре підготовлений бізнес-план завжди підвищить шанси на отримання фінансової підтримки з різних джерел.

Визначення мети бізнес-плану - другий важливий крок після визначення сфери діяльності майбутнього підприємства або проекту. Мета - це стан речей, реальне або уявне, до якого буде прагнути розробник бізнес-плану, підприємство чи проект. На даному етапі не слід значну увагу приділяти реалістичності поставлених цілей, оскільки саме складання бізнес-плану і повинно відповісти на це питання. Важливо наступне: мета повинна бути однозначною, може бути розбита на підцілі, і вона повинна відповідати намірам підприємця. Якщо в діяльності передбачається безпосередню участь партнерів, то їх потрібно запросити саме на цьому етапі для формулювання цілей, щоб вони стали соратниками в подальшому. Крім того, необхідно відрізняти особисті цілі й цілі бізнесу (так, наприклад, особисті цілі «збагачення» або «влада» можуть стати потужним стимулом діяльності, проте навряд чи будуть сприйняті партнерами або працівниками).

До формулюванні мети необхідно повернутися після завершення всього плану і при необхідності відкоригувати її [4, с. 16].

Після визначення мети підприємства потрібно сформулювати мету складання бізнес-плану. Це може бути залучення інвестора або кредитора (бізнес-план форма), оцінка реалістичності нової справи (бізнес-план розуміння), розробка плану операційної діяльності (бізнес-план сутність) і т.д. На основі сформульованої мети вибирається вид бізнес-плану.

Можна визначити найбільш важливі призначення бізнес-плану:

- Стати документом для будівництва нового підприємства. Він показує, якими методами і за допомогою, яких коштів керівник збирається досягти своїх цілей. У цьому випадку бізнес-план стає покроковим щоденником в організації нової справи.

- Показати, що керівник наділений певною ініціативою, досить дисциплінований, щоб використовувати свою енергію для певного проекту, і що він розуміє, як досягти поставленої перед собою кінцевої мети, обходячи або вирішуючи всі зустрічаються на своєму шляху проблеми і труднощі.

- Ознайомити партнерів, компаньйонів або вже наявних співробітників з деякими особливостями проекту. Це допоможе їм побачити в керівнику не просто начальника, а свого колегу.

- Залучити потенційних інвесторів. Адже саме на основі розробленого бізнес-плану вони будуть приймати рішення про фінансування бізнесу.

- Показати ємність і перспективність розвитку майбутнього ринку збуту.

- Оцінити витрати для виробництва потрібної ринку продукції, порівняти їх з цінами, за якими можна буде продавати свої товари, щоб визначити потенційну прибутковість справи.

- Виявити всі можливі «підводні» камені, що підстерігають нову справу в перші роки його реалізації.

- Визначити показники, за якими можна буде регулярно контролювати стан справ, і здійснювати управління.

- Збільшити довіру і повагу не тільки з боку колег, але і з боку інвесторів. Бізнес-план буде початковим засобом для «продажу» ідеї і коротким викладом основних відомостей про підприємство при залученні інвесторів для участі в організації нового бізнесу [5, с. 37].

Варто особливо сказати, що бізнес-план зазвичай пишеться на перспективу і складати його слід приблизно на період від 1 до 5 років, при цьому для першого року основні показники слід робити поквартально, для наступних років - в цілому за рік. У кожному разі завершення терміну планування повинно співпадати з терміном погашення кредиту незалежно від дати початку проекту. Вибираючи вид бізнес-плану, слід мати на увазі, що планування на більш тривалий термін носить більш формальний характер і повинно грунтуватися на докладних дослідженнях в короткостроковому періоді і довгострокових тенденцій та перспектив.

На жаль, багато підприємців обмежуються написанням плану на рік, вважаючи, що подальша перспектива не може бути визначена. Такий підхід обмежує перспективу бачення підприємця, тим більше, що практично у всіх областях існують прогнози довгострокового розвитку навіть в умовах нестабільної економіки. Більше того, облік чинника нестабільності в майбутніх періодах повинен призводити не до розмитості висловлювань, а до формування різних варіантів розвитку і оцінки їх здійсненності і виживання в різних умовах.

1.2 Функції бізнес-плану
Існуючі підходи до бізнес-планування спрямовані на здійснення дев'яти основних функцій.

 1. Стандартне уявлення підприємства, проекту. Стандартне уявлення скорочує витрати на опис підприємства і надає більше можливості для представлення унікальних можливостей проекту.

 2. Бізнес-план - одна з форм спілкування та подання інформації на цивілізованому ринку. Багаторічний досвід складання бізнес-планів призвів до того, що він знайшов зручну форму подання інформації. Крім того, склалася спеціальна термінологія, підкріплена дослідженнями в тій чи іншій області.

 3. Аргументована заявка на залучення капіталу. Якщо навіть бізнес-план не ставив метою залучення капіталу, то його зміст дозволяє скласти подібну заявку без пошуку нової інформації.

 4. Демонстрація солідного підходу до власного бізнесу. Витрачаючи зусилля на складання бізнес-плану, керівник тим самим підтверджує власне поважне ставлення до свого бізнесу і очікує такого ж ставлення від своїх партнерів. Крім того, бізнес-план може стати складовою частиною програми формування іміджу.

 5. Зважена оцінка прийнятих рішень. Відповідаючи на питання при складанні бізнес-плану, керівник має можливість комплексно оцінити всю ситуацію і приймати рішення в умовах достатньої інформації.

 6. Можливість виявлення проблем, загроз і невикористаних можливостей для бізнесу, що розвивається. Технологія бізнес-планування містить ряд методик, що представляють самостійну цінність, однією з таких методик є аналіз проблем, можливостей.

 7. Забезпечення цілеспрямованості бізнесу. Сам факт наявності бізнес-плану говорить про наявність мети, до досягнення якої прагне підприємець, що значною мірою збільшує ефективність бізнесу.

 8. Інструмент для управління і контролю. Бізнес-план є основою для управління проектом, насамперед, ресурсами, витратами, термінами, персоналом і т.д. Наявність плану дозволяє здійснювати контроль виконання та приймати ефективні рішення.

 9. Засіб самонавчання. Остання в переліку функція насправді є однією з найбільш значущих, так як підготовка бізнес-плану змусить підприємця поповнити свої знання в тих чи інших розділах, навчить робити висновки з фінансової інформації і розуміти результати аналізу [5, с.96].

Будь-який з дев'яти функцій було б достатньо для вибору бізнес-плану як інструменту при організації і розвитку бізнесу.
1.3 Етапи розробки бізнес-плану
Існує кілька підходів до визначення етапів розробки. Одні підходи засновані на дуже докладної схемою складання бізнес-плану, і в цьому випадку етапів дуже багато - від 10 до 20 і більше. Інші засновані на виділенні великих блоків у складанні бізнес-плану, і в цьому випадку етапів дуже мало - п'ять.

При більш детальному підході алгоритм складання бізнес-плану містить найбільш загальні стадії процесу планування нової справи. Даний алгоритм ще називають планом дій по розробці бізнес-плану. При досягненні певного досвіду на основі даного алгоритму можна скласти свій план дій (з урахуванням специфіки сфери діяльності підприємства або проекту). Однак при розробці бізнес-плану в якій-небудь новій сфері діяльності краще дотримуватися даного (або подібного) докладного варіанту, так як він дозволить найбільш всебічно вивчити новий об'єкт докладання сил.

При детальному підході виділяють наступні етапи в процесі розробки бізнес-плану:

Етап 1.Рішення про початок діяльності в новому бізнесі або початку реалізації нового проекту або розробці нового бізнес-плану.

Етап 2. Формування мети нового бізнесу або нового проекту.

Етап 3. Формування уявлень про бізнес-плані і його структурі.

Етап 4. Пошук джерел необхідної інформації.

Етап 5. Аналіз та оцінка власного потенціалу (можливостей і здібностей) для початку нової діяльності.

Етап 6. Вибір об'єкта, що є основою нової діяльності (профілю підприємства).

Етап 7. Дослідження потенційного ринку збуту.

Етап 8. Розробка попереднього прогнозу продажів.

Етап 9. Територіального розміщення бізнесу.

Етап 10. Розробка маркетингового плану.

Етап 11. Розробка календарного плану.

Етап 12. Розробка виробничого плану.

Етап 13. Вибір організаційно-правової форми та юридичного статусу.

Етап 14. Розробка організаційного плану.

Етап 15. Ухвалення рішення про персонал.

Етап 16. Розробка фінансового плану.

Етап 17. Розробка плану страхування ризиків діяльності.

Етап 18. Підготовка ділового резюме бізнес-плану.

Етап 19. Оформлення бізнес-плану.

Етап 20. Презентація бізнес-плану.

Етап 21. Ухвалення рішення про початок діяльності [10, с. 240].
1.4 Структура бізнес-плану
Формування уявлень про бізнес-плані - це наступний крок після визначення сфери діяльності, мети діяльності, мети складання бізнес-плану, визначення назви підприємства або проекту. Бізнес-план повинен бути представлений у формі, що дозволяє зацікавленій особі отримати чітке уявлення про суть справи і ступеня його участі в ньому. Бізнес-план повинен бути написаний просто і ясно, мати чітку структуру. Обсяг і ступінь деталізації розділів визначаються специфікою і областю діяльності фірми. Перше уявлення про бізнес-плані може дати його структура, яку і потрібно сформувати.

Існує один випробуваний принцип складання будь-якого бізнес-плану: він завжди повинен бути коротким, але компетентним.

Бізнес-план може мати наступну зразкову структуру. [9, с. 96]

1. Обкладинка

Обкладинка (титульний аркуш) і перша сторінка бізнес-плану передбачають вирішення двох завдань: сформувати гарне враження про документ і зафіксувати певний мінімум інформації. Якщо підприємець хоче відразу розташувати до себе передбачуваних інвесторів, то йому потрібно приділити окрему увагу обкладинці.

Повинна бути представлена ​​наступна інформація: інформація про автора, інформація про підприємство, ділова частина (опис цілей і суті пропонованого проекту, потенційних можливостей і перспектив), розмір необхідних інвестицій - поточні та очікувані потреби (вартість проекту), посилання на конфіденційність інформації.

2. Зміст

Зміст повинен відобразити основні розділи бізнес-плану і допомогти майбутнім інвесторам зрозуміти суть пропозиції підприємця.

3. Ділове резюме

Резюме - це частина бізнес-плану, з якою знайомляться в першу чергу і яка в певному сенсі являє собою «візитну картку» всього заходу. По суті, це єдина частина бізнес-плану, яку інвестори будуть читати найбільш уважно від «А» до «Я». Потрібно домогтися того, щоб резюме можна було прочитати за кілька хвилин. Більш того, якщо бізнес-план містить конфіденційну інформацію, то ділове резюме повинно бути сформульовано як достатній документ без будь-яких посилань, щоб інвестор міг прийняти рішення про необхідність ознайомлення з секретною інформацією [18, с. 141].

4. Загальна ситуація у сфері бізнесу, обраної підприємцем

Цей розділ готує читача до кращого розуміння того, що йому пропонує підприємець, тобто як підприємство вписується в загальну картину. Які існують перспективи в тій галузі діяльності, до якої належить описуваний бізнес.

Розділ повинен включати наступні пункти: потенціал даного бізнесу (можливості зростання бізнесу), назви нових продуктів, розробок і послуг, економічні тенденції в галузі, перспективи і тенденції в даній галузі та економіці в цілому.

5. Опис підприємства

При описі підприємства необхідно відповісти на такі питання: точна характеристика підприємства, історична довідка про бізнес або про розробки продукції, економічні тенденції розвитку галузі, опис організаційної структури підприємства, фактори, що впливають на бізнес (економічні фактори, сезонність, залежність від споживачів або постачальників), характер досліджень і розробок, наявність контрактів та угод, підходи до здійснення виробничої діяльності.

Даний розділ повинен дати можливого інвестору інформацію про те, як працює розглянутий бізнес і чому у нього є унікальна можливість зайняти гідне місце на ринку.

6. Аналіз ринку

У даному розділі потрібно звернути увагу на наступні моменти:

- Економіко-географічні дані передбачуваного ринку, в т.ч. розмір і дані по населенню;

- Споживачі продукції або комплексу послуг;

- Можливий потенціал зростання для наміченого ринку;

- Здатність пропонованого проекту задовольняти потреби ринку;

- Принципи залучення нових клієнтів без втрати колишніх.

7. Очікувані проблеми і заходи щодо їх подолання

Цей розділ бізнес-плану досить часто відсутня з двох причин: відсутність стандартних рекомендацій при виявленні сильних і слабких сторін і небажання укладача вказувати свої недоліки і проблеми. Даний розділ повинен визначити стратегію підприємця на випадок непередбачених обставин для подолання можливих перешкод. Ось деякі з них: юридичні чинники (можливі зміни в законодавстві, політична обстановка в країні), робота на конкурентному ринку (можливі дії конкурентів), слабкі сторони даного бізнесу (поява нової продукції на даному ринку, поява більш дешевої продукції), захист авторських прав та інформації, непередбачені обставини, пов'язані з персоналом (реакція на догляд провідного персоналу і керівництва), кадрові проблеми (можливе збільшення тривалості роботи).

Саме цей розділ повинен відобразити те, що підприємець вивчив практично всі нюанси свого бізнесу, і готовий вирішувати всі проблеми, які можуть з'явитися у нього на шляху [14, с.221].

8. Маркетинговий план

Розділ, присвячений маркетингу, є однією з найважливіших частин бізнес-плану, оскільки в ньому безпосередньо говориться про характер планованого бізнесу й засоби, завдяки яким підприємець може розраховувати на успіх.

Підприємець повинен підготувати такий маркетинговий план, який здатний будити думку. Маркетинговий план повинен не просто представити концепцію, але "продати" бізнес як привабливу можливість для інвестицій, як кредитний ризик із привабливими перспективами.

Крім того, розділ повинен бути написаний у такій манері, яка була б зрозуміла широкому колу людей - від менеджерів до членів ради директорів великого банку.

Завжди потрібно пам'ятати про чотири ключових моментах маркетингу:

1. Реклама.

2. Великі ділові зв'язки.

3. Мистецтво збуту товарів і послуг.

4. Дослідження ринку.

Підприємець повинен задати собі всього одне питання: як він збирається, не витрачаючи на це гроші, довести до клієнтів інформацію про те, хто він є і які представляє послуги або ж випускає товари?

У маркетинговому плані потрібно ретельно розглянути і відобразити наступні проблеми: маркетингові стратегії, які будуть використовуватися; причини вибору кожної конкретної стратегії; цінова політика підприємства, аналіз цін конкурентів, прийнятність цін для споживача; маркетинговий бюджет; політика в галузі гарантій; презентація та упаковка; кваліфікований персонал; методи вивчення реакції ринку на ту чи іншу маркетингову стратегію; підходи до порівняння різних маркетингових стратегій; наміри підприємця щодо реклами; методи стимулювання продажів; роль засобів масової інформації в стимулюванні продажів і витрати, пов'язані з цим. [12, с. 142]

9. Фінансові прогнози

Цей розділ - основа основ бізнес-плану, точка відліку в часі. Саме його необхідно присвятити плануванню фінансового забезпечення діяльності фірми з метою найбільш ефективного використання наявних грошових коштів. Потенційні інвестори з особливою ретельністю і інтересом проаналізують фінансові засади запропонованого проекту.

Необхідно розробити сукупність таких документів: оперативний план (прогноз) продажів, план (прогноз) про прибутки і збитки, план (прогноз) руху грошових коштів, прогнозний баланс.

Подібний перелік документів стає звичним і для російських підприємців, він відповідає вимогам світової практики. У російському законодавстві простежується стійка тенденція наближення до світових стандартів [11, с. 127].

Тривалість планово-звітних періодів у залежності від конкретних умов може змінюватися в межах: місяць, квартал, півроку, рік.

10. Календарний план

Ця частина бізнес-плану найбільш повно відповідає назві (план) і визначає наступні етапи дій:

1) встановлює час очікуваного фінансування;

2) визначає всі маркетингові дії з прив'язкою до реального календарем;

3) представляє виробничу програму і графік поставок, що забезпечує необхідний обсяг продажів.

Саме календарний план допоможе забезпечити систематичний контроль за діяльністю підприємства. Він має вирішальне значення для компанії.

11. Розрахунок потреби у фінансових ресурсах і ефективність проекту.

Якщо в першу чергу мета складання бізнес-плану - це отримання фінансових ресурсів під проект або нове підприємство, то цей розділ дасть точну зведену потребу в потрібному капіталі і визначить порядок використання ресурсів. У випадку фінансування розрахунки руху готівкових коштів повинні також відображати і порядок повернення кредитів.

12. Додаток

Даний розділ бізнес-плану може включати такі документи, як: коментарі по тексту, бібліографію, додаткові документи, графіки і креслення, глосарій термінів, патенти, ліцензії, авторські права та сертифікати.

Виходячи зі знання приблизної структури бізнес-плану, можна сформувати власну структуру бізнес-плану з урахуванням спеціальних вимог потенційних інвесторів, особливостей виробництва або продукції, унікального переваги при продажах, особливостей фінансової ситуації, особливостей ринку.

2 ПРОЕКТ БІЗНЕС-ПЛАНУ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА по збільшенню продажів ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ


наступна сторінка >>