coolreferat.com.ua   сторінка 1страница 2сторінка 3сторінка 4сторінка 5  1. Планування матеріальних витрат (тисяч руб.)
Табл.3Показник


За періодами виробництва

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

грудень

1дек.

2дек.

3дек.

Вартість закупівель

300

340

450

1 115

1330

+1550

+2240

Послуги сторонніх організацій

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні та бистроізнашів. товари

0

0

0,5

0,5

0,5

0

0,5

Разом

300

340

450,5

1115,5

1330,5

+1550

2240,5

1090,5

7327  1. Планування чисельності працівників та фонду оплати праці (руб)


Табл.4

Показник


Кількість осіб

Оклад

(середня з / п)

Розрахунок Ф.О.Т.

Кредиторська

заборгованість

Директор

1

12000

12000 * 5 = 60000

12000

Гол. бухгалтер

1

10000

10000 * 5 = 50000

10000

Продавець-касир

3

5000

5000 * 3 * 5 = 75000

15000

Разом

5

27000

185000

37000

5. Планування стартового капіталу (грн.)
Табл.5
Показник

Розрахунок

Сума руб.

З / п з нарахуваннями

Директор 12000 * 0,5 = 6000

Глав.бух. 10000 * 0,5 = 5000

Продавці 5000 * 3 * 0,5 = 7500

Е.С.Н. = 18500 * 0,356 = 6586

18500


6586

Закупівля 1-й груд.

300000 (табл.1)

300000

Оренда за половину

місяці

24400/2 = 12200

12200

Обладнання (О.П.Ф.)

Касовий апарат - 5000

Набір тех.інструментов-4000

Канцел. товари - 1000

Комп'ютер - 22000

Офісні меблі - 60000

Обігрівач - 600098000

Купівля та встановлення

датчиків сигналізації

50000руб. Тих. обслуговування

(за договором) проводиться

охоронною організацією


50000

Реклама

Планується власником

50000

Реєстрація фірми

Відповідно до закону

2000руб.

2000

Сертифікація товарів

Відповідно до закону

10000руб.

10000

Разом
547286


Стартовий капітал 550 000руб. з них статутний капітал-350 000руб. кредит-200 000руб.


Джерелами фінансування є:

Власний капітал - 350 000руб.

Кредит банку - 200 000руб.

6.Расчет інших витрат.

6.1. Планування витрат на страхування.

  1. Товарні цінності 1-ої декади - 300 000руб.

  2. Обладнання - 98 000руб.

Разом: 398 000руб.

Ця сума страхується за договором під 10% річних, термін дії договору 5 місяців.

Оплата за страхування - 398 000 * 0,1 * 0,5 / 12 = 1658руб.

6.2. Розрахунок оплати за користування кредитом.

Ставка рефінансування - 21%

Кредитний відсоток - 30% річних.

Оплата за користування кредитом: 200000 * 0,3 * 5/12 = 25 000руб.

Зростання оподатковуваного прибутку становить:

30-21 * 1,1 * 5/12 = 4,125%

Оподатковуваний прибуток збільшується на:

200000 * 0,04125 = 8250руб.

6.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань.

Так-як фірма взяла приміщення в короткострокову оренду (до1 року), то право на амортизаційні відрахування залишаються за орендодавцем. Амортизаційні відрахування за обладнання (при нормі амортизації - 20%) = 98000 * 0,2 * 5/12 = 8166руб.

7. Планування накладних витрат.
<< попередня сторінка   наступна сторінка >>