coolreferat.com.ua сторінка 1сторінка 2сторінка 3

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Сочинський державний університет туризму і курортної справи

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Дисципліна: Інновації в СКС і Т.

Тема: Бізнес план створення туристської фірми «Азур».

Роботу виконав:

студент 6 курсу

спец. 100103

група 02-ЗСТТ-5

Абьян В.І.

Перевірив викладач:

Козлов В.В.
Туапсе

2007

План
1. Резюме ................................................................................. .. 3

2. Стан галузі та перспективи її розвитку .............................. .. ..4

2.1. Основні проблеми розвитку туризму в Росії ..................... 4

2.2. Сучасний стан внутрішнього туризму ........................ 5

2.3 Історія бізнесу ............................................................ .. .8

3. Опис цілей і основні завдання, які вирішуються в бізнес-плані ............ ... 9

4. Характеристика видів діяльності ............................................. ... 10

5. Організаційно-правова форма підприємства ................................. .11

6. Оцінка ринків збуту. Конкуренція та конкурентні переваги ...... .11

7. План маркетингу ..................................................................... .... 12

8. Виробничий план ............................................................ ... 15

9. Організаційна структура підприємства ....................................... ..16

10. План технічного оснащення ................................................... ..17

11. План по праці і заробітній платі ............................................. ..... 19

12. Фінансовий план ..................................................................... 21

13. Потенційні ризики та проблеми ................................................ 22

14. Ефективність бізнес-плану ...................................................... .23

Список використаної літератури ............................................. ........... 25

1. Резюме.
Найменування підприємства: повне товариство, туристичне агентство «Азур».

Адреса: Краснодарський край г.Туапсе, вулиця Нікольська, д.22, стор.2, офіс 5.

Сфера бізнесу: турагентська діяльність.

Ким розроблено бізнес-план: Абьян В.І.

Термін початку діяльності підприємства: 1 апреля 2008 року.

Бізнес-план розрахований на 1 рік функціонування підприємства. Після закінчення цього терміну можна продовжити діяльність підприємства, якщо будуть досягнуті поставлені цілі і завдання.
Планується створити туристичне агентство, повне товариство «Азур» в туристській сфері діяльності - внутрішній туризм. Рішення про створення туристичного агентства «Азур», прийнято зборами засновників від 13.05.2007 р Бізнес-план розрахований на 1 рік функціонування підприємства. Початок роботи планується розпочати вже з 01.04.2007 р, а роботу з клієнтами з 20.04.2007р. Ліцензія на ведення турагентської діяльності оформлена.

Туристична фірма «Азур» буде займається внутрішнім туризмом і надавати туристичне та екскурсійне обслуговування в Туапсе і по Росії, як іноземним, так і нашим туристам. Основний упор буде робитися на роботу з іноземними туристами з англомовних країн. Фірма приділяє особливу увагу тому, щоб дати можливість своїм клієнтам познайомиться з реальним життям в Росії. «Азур» - сімейне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Управління фірмою буде здійснюватися її власником. Залучення позикових коштів не планується, оскільки власники компанії володіють достатніми коштами для відкриття своєї справи.

Статутний капітал підприємства дорівнює 1456000 рублів.

Точка беззбитковості проекту дорівнює - 862992 рублів. А запас фінансової міцності на рівні 98%.

Рівень рентабельності 136%.

Дохід від проекту 529742 руб.

Індекс рентабельності 1.4.

Виробничий важіль 1 раз, при зміні виручки на 1% прибуток підприємства зросте в 1 раз.

Термін окупності проекту - 8 місяців.

Чистий приведений дохід - 365 781 руб.

2. Стан галузі та перспективи її розвитку.
2.1. Основні проблеми розвитку туризму в Росії.

Росія, володіючи колосальним туристським потенціалом, займає дуже скромне місце на світовому ринку туристичних послуг. На її частку припадає 1,5% світового туристського потоку. Існуюча матеріальна база туризму більш ніж на 80% потребує реконструкції. Не створені умови, що стимулюють приплив у галузь приватних інвестицій, у тому числі з-за кордону. Відсутня система наукового та рекламно-інформаційного забезпечення просування національного турпродукту на внутрішньому і зовнішньому ринках, в той час як одним з найбільш ефективних засобів інтеграції російського туризму в умовах ринкових відносин може стати сама інформатизація.

Таке положення багато в чому пояснюється зміною геополітичної ситуації, розпадом господарських зв'язків, падінням виробництва, інфляцією і як підсумок - зниженням рівня життя та різким посиленням диференціації доходів населення, що викликало скорочення внутрішнього туризму. Не сприяють зростанню туризму існування «гарячих» точок і криміногенна ситуація у ряді регіонів країни.

Недостатньо ефективна система державного регулювання туризму відкриває можливості для недобросовісної конкуренції, порушення прав споживачів туристичних послуг; слабо стимулює розвиток іноземного та внутрішнього туризму; створює можливості для криміналізації туристського бізнесу, експансії іноземних фірм на вітчизняному туристичному ринку.

Інвестиції у вітчизняний туризм носять тільки тактичний характер і утруднені в силу не гарантованості повернення коштів і отримання прибутку, відсутності планового характеру діяльності та можливості здійснювати довгострокову інвестиційну стратегію.

Ситуація з соціальним туризмом в РФ залишає бажати кращого. Причина далеко не в тому, що погіршився в цілому соціально-економічне становище, а головним чином - у прорахунках відповідного відомства федеральної виконавчої влади і в прогалинах законодавства. Можна стверджувати, що найбільш небезпечним для російського туризму може стати відставання в забезпеченні інформацією процесів стратегічного планування та інформаційно-психологічної орієнтації громадської думки. Вітчизняні розробники туристських інформаційних систем і комплексів повністю орієнтуються на зарубіжні системи відбору та інтеграції туристської інформації. Практично повністю відсутній розвиток вітчизняних систем отримання інформації про поточний стан російського туристського продукту і сфери обслуговування.

Кількість іноземців, охочих подивитися російські краси, збільшується, проте, їх попит повною мірою задовольнити поки неможливо. Росія для багатьох з них як і раніше залишається закритою країною. Однак експерти Всесвітньої туристської організації (ВТО) не виключають, що при правильній організації роботи індустрії туризму вже до 2020 р Росія може піднятися на 5 місце, пропустивши вперед лише Францію, Іспанію, Великобританію та Італію. Нещодавно Росія стала членом Виконавчої ради ВТО. А це, на думку експертів, означає, що туризм у нас на підйомі.
2.2. Сучасний стан внутрішнього туризму.
Культура виробництва. Внутрішній туризм в Росії по відношенню до світового туризму знаходиться в кризовому стані. На початку 1990-х років відбувся різкий спад попиту на тури по Росії. Це призвело до простоювання більшості туристських об'єктів. В умовах зниження рівня життя, постійного зростання цін на путівки і скорочення дотації на них відбулося поділ російських громадян на 2 групи:

• більшість російських громадян виявилося не в змозі оплачувати туристські витрати, задовольняючись поїздками на дачні ділянки;

• інша частина населення (з середнім достатком), яка зберегла свою платоспроможність, переорієнтувалася на відпочинок за кордоном, який обходиться дешевше, ніж подорож по нашій країні.

Для пожвавлення внутрішнього туризму та підвищення його внеску в національну економіку потрібно докласти чимало зусиль, і насамперед з подолання фактора, який самим негативним чином позначається на конкурентних позиціях внутрішнього і в'їзного туризму - це низька «культура виробництва» різних послуг, які складають турпродукт, і як наслідок її - низький рівень якості туристичного продукту, невідповідний європейському рівню.

У розвинених європейських країнах підвищення якості розцінюється як вирішальна умова подальшого підвищення економічного зростання, ефективності виробничих процесів і продуктивності праці, забезпечення конкурентоспроможності на світових і внутрішніх ринках, у зв'язку з чим відбувається переоцінка ролі і місця фактора якості виробленого продукту в стратегії турфірм і в розвитку економіки країни в цілому. Проблема забезпечення якості в розвинених країнах розглядається як проблема загальнонаціонального характеру. Там ведеться велика аналітична, дослідницька, освітня, виховна робота силами громадськості та державними організаціями.

Подібна увага до питань якості не випадково, воно закономірно для сучасного етапу постіндустріального розвитку, в умовах науково-технічного прогресу і гостра конкурентна боротьба.

Вітчизняна індустрія туризму не повною мірою сприйняла значення проблеми якості, яка повинна пронизувати діяльність всіх туристських підприємств і кожного члена їхнього колективу - від першого керівника організації і до самого останнього некваліфікованого співробітника, так як саме все вони вирішують цю проблему.

Інвестування. Останні роки тільки й говорили, що ось-ось в туризм підуть зарубіжні інвестиції і почнеться його бурхливий розвиток. Ці оптимістичні проекти ґрунтувалися на тому, що в усьому світі туризм - одна з найбільш динамічно розвиваються та інвестиційно-привабливих галузей.

У регіонах, де ідею розвитку туризму сприйняли з ентузіазмом, взялися за розробку інвестиційних проектів. Зараз їх усіма можливими способами і на всіх рівнях представляють потенційним інвесторам. Але до реалізації проектів справа доходить дуже рідко. Очевидно, що на великі інвестиції туризму розраховувати не варто. Зарубіжні інвестори взагалі уникають вкладати кошти в російську економіку, оскільки інвестиційна привабливість Росії невисока.

Великим російським інвесторам туризм також поки нецікавий. Вони воліють вкладати кошти в проекти, що приносять прибуток (наприклад, у великих містах це зведення елітного житла; поки ринок її буде насичений, про появу готелів туристичного класу можна забути).

Ще одна причина, яка стримує інвестиції в туристську інфраструктуру, - це відсутність достовірної інформації про стан галузі (про обсяг ринку і динаміку його розвитку). Є й інша проблема, яка відбиває бажання вкладати кошти в розвиток туріндустрії, - це відносини з районною владою.

На сьогоднішній день в туризм роблять вкладення головним чином держава і дрібні, середні місцеві підприємці. Держава це робить тому, що цього вимагає статус туризму як пріоритетної галузі економіки; дрібні та середні підприємці фактично вкладають кошти в інфраструктуру туризму, у свій бізнес. А офіційні інвестиційні проекти залишаються нереалізованими.

Причина очевидна - відсутня інвестиційна стратегія. Основні види туризму, на які повинна зробити ставку Росія, - пізнавальний та екологічний. Це означає, що у великих турцентрах повинні будуватися готелі 3 *, а в регіонах, куди туристи їдуть заради спілкування з природою, - мережі малих готелів.

Проблема оздоровлення населення. Раніше туризм мав дві потужні підгалузі - санаторно-курортне лікування та екскурсійну діяльність. Безумовно, вони були взаємопов'язані і являли собою повний комплекс туристичного обслуговування. Але на початку 1990-х років колишня система внутрішнього туризму стала недієздатною. Економіка туризму зазнала нові якісні зміни. В умовах ринку внутрішній туризм формується фактично заново. Цей процес супроводжується відомими явищами - переділом власності, скороченням державного сектора, тиском на соціальну сферу. Проявляються й інші закономірні тенденції внутрішнього характеру.

У 2001 рпотенціал бази розміщення російських курортів був практично вичерпаний - завантаження у високий сезон курортних готелів, різного роду здравниць і баз відпочинку досягла піку, внаслідок чого в лікувально-оздоровчий туризм повернулася проблема дефіциту. Зараз потреба населення країни в санаторно-курортному обслуговуванні, як показують наукові дослідження, в 2-3 рази вище встановлених в недалекому минулому нормативів.

Інша проблема - неотлаженность ринкового механізму реалізації лікувальних і оздоровчих турів, нестиковка двох взаємопов'язаних частин турбізнесу - виробників і продавців турпослуг. Оптимальна модель економічної діяльності санаторно-курортного підприємства сьогодні виглядає таким чином: санаторій повинен мати готельну ліцензію, договори з турфірмами, що забезпечують екскурсійне обслуговування, плюс договору з туроператорами і турагентами. Звичайно, це не виключає контакту з прямими клієнтами, але великий бізнес працює за оптовою схемою.

Є і проблемний момент соціального плану: порушений баланс між комерційним та соціальним туризмом у сфері відпочинку та оздоровлення. В даний час санаторно-курортні путівки реалізуються на комерційній основі, оплачуються з бюджету (здравниці президентської адміністрації, силових відомств) і фондами соціального страхування (ФСС). Наступного року вперше в бюджеті ФСС НЕ БУДЕ строчки «санаторно-курортне лікування». Залишені лише невеликі кошти за цією статтею витрат, які визначені для лікування потерпілих на виробництві. Як наслідок, в першу чергу постраждають:

--граждане з категорії недостатньо захищених в соціальному плані;

--здравніци через зменшення завантаження і припливу грошових надходжень, необхідних для реконструкції та інновацій;

--градообразующіе курортні центри, які отримали в останні кілька років можливість інтенсивного розвитку.

Лікування та оздоровлення громадян з обмеженими можливостями, ветеранів війни та праці через засоби соціальної підтримки вже практично відсутні. Комерційний туризм, природно, не може компенсувати те, що недоотримає санаторно-курортний комплекс.

При аналізі російського туризму в цілому стає очевидним, що: що не змінюється організація не зможе відповідати змін зовнішнього середовища. Точніше - на ринку може процвітати тільки фірма, що змінюється динамічно; для того щоб запрошувати в Росію великих інвесторів, потрібно як мінімум показати їм можливості галузі. Без точної статистики, знання структури ринку і плану його розвитку зробити це неможливо; екскурсійні поїздки, пізнавальний туризм в даний час відійшли на другий план. Набагато більша активність спостерігається в сфері лікувального туризму, а пізнавальний туризм став доповненням до різних видів відпочинку, оздоровлення та лікування.

Не виключено, що надалі російський внутрішній туристичний ринок отримає необхідний імпульс та забере рівноцінні позиції на світовому ринку турпослуг. Сьогодні про це можна говорити тільки в перспективі.
2.3. Історія бізнесу.
«Азур» планує розпочати свою роботу з 1 квітня 2007 року. Але перед тим, як приступити до роботи потрібно пройти безліч етапів. До таких належать наступні.

1. Перші збори засновників. Для того. Щоб створити підприємства обумовлюються умови співпраці, складаються установчі документи та оголошується статут. Документи розробляються, друкуються, підписуються сторонами, що у першому зібранні. Ці документи повинні бути у двох примірниках. Створюється такий документ, як Протокол №1 «Про створення юридичної особи» (дійсний протягом 30 днів).

Реєстрація юридичної особи.

2. Потрібно вибрати банк, в якому зберігатимуться гроші і укласти з ним договір, відкрити тимчасовий рахунок, куди потрібно перерахувати 50% оголошеного статутного фонду.

3. Укладається договір оренди на приміщення, де реально буде здійснюватися діяльність юридичної особи, або реальне місце юридичної особи.

4. Встати на облік в Податкову. У перебігу 5-7 днів вас повинні зареєструвати.

5. Протягом 10 днів необхідно стати на облік в усі позабюджетні фонди: пенсійний. Медичний, регіональний, територіальний, фонд соціального страхування, фонд зайнятості, Росстат.

6. З усіма довідками необхідно прийти в банк і перевести рахунок з тимчасового в звичайний поточний розрахунковий рахунок. Саме з цього моменту підприємство може вести господарську діяльність.

7. З довідкою про дозвіл на ведення господарської діяльності потрібно виготовити печатку та нотаріально її засвідчити.

Для реєстрації юридичної особи необхідно сплатити державне мито в розмірі 2000 рублів, також необхідно виготовити печатку (350-500 рублів). За умови, що статут і установчий договір будуть завірені у нотаріуса (1000 руб.).

Коли пройшли реєстрацію, то необхідно отримати ліцензію на діяльність. Як нам відомо туристська діяльність підлягає обов'язковій реєстрації. Ліцензування тепер здійснюється Департаментом туризму Мінекономрозвитку Росії.

Для отримання ліцензії на турагентську діяльність потрібна наявність у турагента не менше 20% працівників (за штатним розкладом), які мають вищу, середню спеціальну чи додаткову освіту в галузі туризму або стаж роботи в галузі туризму не менше 3 років. Керівник турагентства повинен мати вищу, середню спеціальну чи додаткову освіту, а стаж його роботи в галузі туризму повинен становити не менше 3 років. Ліцензія видається на 5 років. Для її отримання ліцензії необхідно сплатити 1300 рублів, тому сума платежу за розгляд однієї заяви становить 300 рублів, за видачу одного бланка ліцензії - 1.000 рублів. Оплата 1.000 рублів проводиться після отримання здобувачем офіційного листа з позитивним рішенням про видачу ліцензії.

Документи, необхідні для подання до Департамент туризму Міністерство Економічного розвитку РФ представлені в Додатку № 1.

І, нарешті, заключним моментом є отримання сертифіката відповідності.

Таким чином витрати на реєстрацію підприємства складаються таким чином: державне мито 2000 руб. + Друк 500 руб. + Установчий договір. Завірений у нотаріуса 1000 руб. + Ліцензія на 5 років 1300 руб. = 4800 руб.

Витрати на організацію підприємства складуть: 4800 руб.

І ось тепер ви можете розпочати діяльність підприємства!

А тепер перейдемо до описів цілей і завдань, які стоять перед підприємством.
3. Опис цілей і основні завдання, які вирішуються в бізнес-плані.
Аналіз потенційного ринку показує незадоволеність попиту на обслуговування індивідуальних туристів і невеликих груп, особливо на обслуговування, спрямоване на виконання конкретних побажань клієнтів.

Індивідуальний туризм не вимагає істотних початкових капіталовкладень, і власники підприємства використовують як початкового капіталу свої особисті кошти.

Створити туристичне агентство, основними цілями якого будуть:

1. Високий обсяг продажів.

2. Збільшення частки фірми на сформованих ринках по конкретному продукту.

3. Освоєння нових ринків.

4. Завоювати добру репутацію та імідж у споживачів.

5. Створення унікальних туристичних продуктів.

Можливі інші цілі:

1. Збільшення росту чистого доходу.

2. Підвищення якості продукції, що випускається.

3. Збільшення частки сервісних та супутніх послуг.

4. Аналіз стимулювання збуту;

5. Розробка і вибір стратегії турфірми з просування турпродукту «Азур» на ринок Росії;

6. Розробка формалізованої процедури просування турпродукту;

7. Незабаром побудова мережевої моделі як основи просування турпродукту.

При розробці та впровадженні нових товарів цілями будуть:

1. Освоєння нових видів продукції.

2. Збільшення обсягу випуску цієї продукції.

3. Проникнення на ринок і витіснення старої продукції.

Позначивши мети діяльності компанії, необхідно охарактеризувати види діяльності.

4. Характеристика видів діяльності.
На початковому етапі свого розвитку фірма «Азур» являє собою невелику туристичну компанію, що займається прийомом іноземних туристів в Туапсе і обслуговуванням наших туристів і надання їм тих же самих послуг. Фірма «Азур» надає туристичні та екскурсійні послуги і показує своїм клієнтам російську дійсність і місця російської глибинки. Туристи проводять свою відпустку в висококласних готелях. Досвідчені гіди проводять екскурсії по основних історико-архітектурних пам'ятників і туристичним маршрутам Краснодарського краю. «Азур» пропонує індивідуальні екскурсії, складені за темами, замовленим клієнтом, а також гарантує високоякісне транспортне обслуговування та організацію харчування.

Передбачаються наступні напрямки діяльності фірми:

Особливо прийом іноземних туристів тут і екскурсійне обслуговування.

Молодіжний туризм.

Сімейний туризм.

Пізнавальний туризм.

Індивідуальний туризм і також екскурсійне обслуговування туристів, за індивідуальними програмами і заздалегідь запланованим.

Таким чином послуги «Азур» розраховані широке коло споживачів.

Звичайний тур включає в себе екскурсії по старовинних палацах і соборам, що є надбанням російської історії і представляє безперечний інтерес. Проте досвід показує, що більшість туристів цікавиться також сучасної життям російських людей («реальної Росією») - життям російської сім'ї, роботою і зарплатою, магазинами і цінами, проблемами з житлом, системою освіти, медичного обслуговування і т.д., - про які туристам розповідають і, які туристи бачать на власні очі в будинках російських людей, як у містах, так і в селах, в школах, магазинах, на ринках і т.д.
Така різноманітність пропонованої інформації фактично дає новий вид обслуговування більш високої якості, є родзинкою компанії і дозволяє сподіватися на успіх підприємства. Цей підхід вже практикувався власниками фірми і постійно давав позитивний результат в задоволенні потреби клієнтів в цікавою для них інформації. Пропонується створити нову туристичну фірму, яка займатиметься внутрішнім туризмом і екскурсійною діяльністю, особливо спеціалізується на обслуговуванні іноземних туристів, і росіян теж.
Реалізація путівок буде здійснюватися по одному напрямку:

Продаж путівок інших турфірм, коли фірма є турагентом (при цьому необхідно провести маркетингове дослідження, вибрати туроператора, в репутації якого ми повинні бути впевнені, і організувати рекламну кампанію).

5. Організаційно-правова форма підприємства.
Не можна не врахувати правові аспекти діяльності підприємства.

Фірма «Азур» функціонує як повне товариство. Порядок створення та діяльності господарських товариств регулюється § 2 гл. 4 ЦК РФ (ст. Ст. 66 - 86). Засновники повного товариства, по-перше, здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і, по-друге, несуть відповідальність за його зобов'язаннями усім своїм майном. Насамперед, товариство засноване на особисто-довірчих відносинах учасників, бо тут не виключена ситуація, коли угоду від імені товариства уклав один учасник, а майнову відповідальність по ній буде нести інший учасник своїм особистим майном.

При створенні повного товариства, закон вважає достатнім лише одного установчого документа - установчого договору, який повинен бути підписаний всіма учасниками і державно зареєстрований.

Ліквідація товариства проводиться з загальних підставах ліквідації юридичних осіб. До числа особливих випадків припинення товариства ст. 81 ГК відносить ситуацію, при якій в товаристві залишається єдиний учасник. Товариство не може існувати як «компанії однієї особи» і підлягає в цьому випадку припинення.

Інші правові заходи викладені в Додатку № 2.

Установчий договір і статут товариства оформлені у повній відповідності до вимог законодавства. У відповідності з цими документами Абьян В.І. обіймає посаду генерального директора в обов'язки якого входить: розробка іміджу фірми, маркетинг, представницькі функції, взаємодія з партнерами, отримання необхідних ліцензій, набір і навчання персоналу, складання програм перебування туристів у Росії, ділова переписка;

О.Б. Петрова займає посаду керуючого директора в обов'язки якої входить: оперативне управління, бухгалтерський облік, юридичні аспекти діяльності фірми, взаємодія з транспортними фірмами, організація проживання та харчування туристів, а також всі інші необхідні моменти організації обслуговування туристів.

Засновники вносять до статуту частки в розмірі 728 000 руб.

Підприємство зареєстроване за всіма правилами і у всіх фондах. Ліцензії отримані.

6. Оцінка ринків збуту. Конкуренція та конкурентні переваги.
Завдяки вдалому розташуванню фірми в центрі г.Туапсе, послуги компанії безсумнівно будуть користуватися попитом. Потенційними споживачами можуть стати: сім'ї, школярі, студенти, як наші, так і іноземні, окремі туристи, літні люди. Безумовно, розташування фірми в центрі Туапсе, наявність різного роду магазинів, торговий комплекс, дає їй більше можливості для успішного існування, оскільки потік людей щодня дуже великий і хтось та обов'язково загляне в неї.

Поблизу знаходиться турагентство «Міцар», що займаються виїзним туризмом в різні країни світу.

(«Міцар»), туроператори з виїзного туризму. Але ніхто з них не надає обслуговування іноземних туристів, і тим більше за індивідуальними турам, екскурсіям і програмам.

Не можна не сказати, що діяльність будь туристської компанії залежить від сезону, якщо врахувати, що пріоритетним напрямком у діяльності фірми є робота з іноземними туристами, то важливо знати найбільш відвідувані місяці року. А такими є період з травня-вересень. Отже в цей час планується посилити рекламну компанію і, що спричинить за собою потік туристів.

7. План маркетингу.
Фірма «Азур» надає послуги, які дозволяють задовольнити природний інтерес людей познайомитися зі способом життя, менталітетом і культурою іншої країни, зокрема Росії. Фірма «Азур» допоможе людям дізнатися, що є спільного і які відмінності між їхніми власними і типовим російським способом життя. Надані послуги орієнтовані, головним чином, на індивідуальних туристів або дуже невеликі групи, що складаються з трьох-чотирьох чоловік, які зацікавлені в тому, щоб отримати більш глибоке уявлення про реальне життя Росії, а не тільки побачити її фасад, як це зазвичай показується більшістю турфірм . Як правило, клієнтам пропонується традиційний туристичний набір уявлень про Росію, що не мають нічого спільного з тим, чим насправді живуть російські люди.

Хоча фірма «Азур» прагне виконати всі побажання своїх клієнтів, в першу чергу вона пропонує допомогу в досягненні більш глибокого розуміння російської дійсності. Залежно від вибору клієнта програма може бути складена з індивідуалізованих екскурсій на замовлення клієнта з урахуванням його інтересу до історії, культурі, політиці чи певної професійної області (екскурсій як тематичних, так і оглядових). Фірма «Азур» приділяє увагу всім деталям і «дрібницям», що особливо важливо в Росії, де в умовах тоталітарної системи протягом багатьох років індустрія туризму не була орієнтована на клієнта. Найсильнішою стороною фірми є робота досвідчених професійних гідів, готових задовольнити всі побажання клієнта. Попит на такі послуги практично не обмежений, оскільки лише дуже небагато фірми їх пропонують.

Існуючі турфірми можна поділити на такі групи:

1) акціонерні товариства закритого типу, що з'явилися в результаті розпаду великих радянських державних компаній-монополістів (типу «Інтуриста» або «Супутника»). Їх сила полягає в тому, що вони успадкували більшість колишніх зв'язків і, отже, великий обсяг надаваних послуг. Їх слабкість в тому, що обслуговування клієнта в більшості випадків поставлено на потік і мало враховує конкретні інтереси особистості;

2) спільні підприємства, путівки яких продаються іноземним засновникам за кордоном через велику мережу турагенств. Такі компанії орієнтовані на обслуговування великих груп, в яких індивідуальне обслуговування практично мало здійснити;

3) компанії, що виробляють не дуже великий спектр туристичних продуктів по 4-5 напрямками і реалізує їх через мережу інших турагенств і самостійно;

4) приватні компанії, звичайно з невеликим обсягом роботи, зацікавлені у співпраці з іноземними партнерами - постачальниками клієнтів. У більшості випадків вони пропонують більш високу якість обслуговування і індивідуалізований підхід до клієнта. Деякі з них виділяються тим, що спеціалізуються на спортивному або оздоровчому туризмі.

Фірма «Азур» належить до третьої і четвертої групи. Ринкова ніша (індивідуальний, орієнтований на клієнта туризм в Росії) досить велика, щоб приносити прибуток, і в той же час досить мала для того, щоб бути привабливою для великих туристичних фірм, які обслуговують великі потоки туристів. В даний час фірма приваблює клієнтів по прямим контактам з нами або за рекомендацією. Фірма «Азур» займається пошуком іноземних партнерів з метою збільшення обсягу роботи шляхом встановлення контактів із західними фірмами, що, в кінцевому рахунку, призвело б до збільшення прибутку. Фірма пропонує також свої послуги місцевим фірмам для отримання додаткових коштів, що йдуть на розвиток фірми.

Для більш успішного просування туристичного продукту на ринку слід вдатися до рекламної компанії.

Таблиця № 1

Вид рекламного заходу

Частота використання і терміни

Витрати (грн.).

Витрати на один захід (грн.).

Виконавець

1. Роздача листівок біля виходів з 5 станцій метро (кожен день по 8:00).

2 дні на тиждень, з 1 квітня по 30 липня

21504

672

Кур'єр

2. Реклама в журналі «Туризм і відпочинок».

2 публікації в тиждень з 1 квітня по 14 вересня

56000

1272

Генеральний директор

3. Реклама на радіо «Максимум»

1 раз на день по 30 сек. 3 рази на тиждень з 1 березня по 1 квітня

84000

84000

Керуючий директор

Разом вартість рекламної компанії:

161504


наступна сторінка >>