coolreferat.com.ua сторінка 1сторінка 2 ... сторінка 6сторінка 7


Камський державний інститут фізичної культури

Кафедра зимових видів спорту

Педагогічний факультет

Спеціалізація

група 42

лижний спортМоргачева Анна ЄвгенівнаПорівняльний аналіз фізичних якостей лижників-гонщиків

і дітей, які не займаються спортом 15-17 років

(курсова робота)

Науковий керівник

доцент кафедри ЗВС:

Нестеров Е.Н.

Набережні Челни, 1998р.

Реферат
Моргачева А.Є. Порівняльний аналіз фізичних якостей лижників гонщиків і дітей, які не займаються спортом 15-17 років

КамГІФК Набережні Челни, 1998 г.
Сторінок 35
Таблиць 8
Література 23
Робота виконана на кафедрі зимових видів спорту

Науковий керівник - доцент кафедри ЗВС - Нестеров Е.Н.
Курсова робота присвячена порівняльному аналізу фізичних якостей підлітків 15-17 років: лижників-гонщиків, під впливом фізичних навантажень, а також школярів не займаються спортом. Аналізувалися фізичні здібності такі як: швидкісні, швидкісно-силові, силові, координаційні, витривалість і гнучкість. Аналіз отриманих даних показав, що фізичні якості у лижників-гонщиків розвинені краще, ніж у школярів, які не займаються спортом.

Зміст

Камський державний інститут фізичної культури 1

Кафедра зимових видів спорту 1

Моргачева Анна Євгенівна 1

Реферат 2

Зміст 3

Введення 4

Глава 1. Огляд літератури 6

1.1. Анатомо-фізіологічні особливості дітей 15-17 років 6

1.2.Особенности фізичного розвитку при заняттях спортом 13

Глава 2. Мета, завдання, методи і організація дослідження 19

2.1. Завдання і методи дослідження 19

2.2. Організація дослідження 20

Глава 3. Обробка результатів дослідження та їх обговорення 21

Висновки 25

Література 26

Додатки 28ВведенняВ даний час висунута важливе завдання - розробка проблем формування нової людини. Одним з аспектів цієї важливої ​​проблеми - виховання всебічно і гармонійно розвиненої людини - є розкриття закономірностей зростаючого, розвивається організму дитини. Також, успішне вирішення цього завдання багато в чому залежить від правильної постановки фізичного виховання, починаючи з самого раннього віку. Тільки при строгому науковому підході фізичне виховання стає дієвим засобом збереження і зміцнення здоров'я дітей, поліпшення їх фізичного розвитку.

Закономірності фізичного виховання неможливо виявити без пізнання фізіологічних основ рухової діяльності організму.

Багаторічний процес фізичного виховання і спортивного тренування може бути успішно здійснений за умови ретельного обліку вікових особливостей розвитку людини, рівня його підготовленості, специфіки обраного виду спорту, особливостей розвитку фізичних якостей і формування рухових навичок.

Великі труднощі виникають при спортивній роботі з підлітками. Справа в тому, що період від 13 до 17 років характеризується бурхливим розвитком фізичних здібностей хлопців і є надзвичайно сприятливим для цілеспрямованих занять в більшості видів спорту.

У теж час інтенсивні нейро-ендокрійние перебудови в організмі підлітків дають можливість розглядати спорт як додатковий подразник, який може, однак,

як поліпшити, так і погіршити природний плин біологічних процесів.

У даній роботі розглядається розвиток фізичних якостей дітей 15-17 років в умовах шкільних уроків фізичної культури і при спеціалізованих заняттях лижним спортом. Метою даної роботи є порівняння фізичних якостей спортсменів лижників-гонщиків і школярів, які не займаються спортом 15-17 років між собою.наступна сторінка >>