coolreferat.com.ua сторінка 1сторінка 2сторінка 3сторінка 4

Московський Педагогічний Державний Університет.

Курсова робота.

Методика формування відповідального

ставлення учнів до свого здоров'я

(початкові класи 1-3).

Курсова робота

студентки групи 301


валеологічного факультету

Халія Христини Костянтинівни.

Москва 2001р.


План.
Введення.
Глава I. Теоретичні основи формування відповідального ставлення учнів до свого здоров'я.
§1. Поняття здоров'я, здорового способу життя і ставлення учнів 1-3 класів до свого здоров'я в процесі навчання.
§2. Турбота про здоров'я дітей педагогів, медичних працівників та батьків.
§3. Педагоги про специфічні особливості формування відповідального ставлення учнів до свого здоров'я.
Глава II. Можливі методики формування ставлення дітей молодшого шкільного віку до свого здоров'я.
§1. Сприятливі можливості для запровадження всієї системи навчання і виховання здорового школяра початкової школи.
§2. Розвиток інтересу й спостережливості у учнів 1-3 класів на уроках здоров'я з допомогою певних методів і прийомів.
Висновок.
Бібліографія.
Додаток.
Введення.
"Учитель багато що може, і, якщо все, що він може зробити для зміцнення здоров'я школярів, він здійснює, діти виростуть такими, якими ми всі хочемо їх бачити - хорошими, розумними і здоровими". Так високо оцінює роль учителя відомий радянський гігієніст професор С.М.Громбах.

Здоров'я - найважливіший фактор працездатності і гармонійного розвитку людського, а особливо дитячого організму. Поняття здоров'я в даний час розглядається не тільки як відсутність захворювання, хворобливого стану, фізичного дефекту, а й стан повного соціального, фізичного і психічного благополуччя. В "Основних напрямах реформи загальноосвітньої і професійної школи" зазначено, що російське суспільство зацікавлене в тому, щоб молоде покоління росло фізично розвиненим, здоровим, життєрадісним, готовим до праці і захисту Батьківщини. У реформі також знайшли відображення підсумки наукових досліджень в області гігієни дітей та підлітків. Так, збільшення тривалості навчання в початковій школі на один рік - важлива міра щодо попередження перевантаження учнів і поліпшенню адаптації до шкільного життя. Зменшення наповнюваності класів допоможе вчителю більш уважно, індивідуально підходити до кожного учня, створювати сприятливий психологічний клімат в класі, раніше звертати увагу на захворювання або відхилення в стані здоров'я дітей. Турбота про здоров'я підростаючого покоління завжди була однією з найважливіших завдань всього народу. Будівництво нових шкільних будівель, організація оздоровчих таборів, вдосконалення системи медичного обслуговування, регулярні медичні огляди учнів, проведення обов'язкових щеплень, розвиток фізичної культури та багато іншого призвело до значного поліпшення стану здоров'я школярів, їх фізичного розвитку.

Але незважаючи на досягнуті успіхи, нинішній стан здоров'я і рівень захворюваності учнів початкової школи задовольняти нас не можуть. Результати масових обстежень і аналіз обращаемости хворих школярів до лікарів дозволяють визначити найбільш распростроненія серед дітей хвороби: ГРВІ, хронічні тонзиліти, бронхіт, запалення легенів, інфекційні захворювання, карієс зубів, трамв, алергічні захворювання, порушення постави, невротичні реакції, зниження гостроти зору та інші порушення стану здоров'я.

Стан здоров'я учнів молодших класів в чому залежить від них самих, а отже від вчителя і батьків. Педагог, а також батьки повинні вселяти дітям не тільки, що це потрібно, треба займатися своїм здоров'ям, а й розкривати мета, називати причину "навіщо це потрібно робити?", "Для чого?" В "Основних напрямах реформи загальноосвітньої і професійної школи" сказано: "Необхідно, щоб кожен школяр опанував мінімумом знань в області гігієни та медицини, змолоду знав свій організм і вмів підтримувати його в порядку". Тільки тоді дитина буде відповідально підходити до свого здоров'я.

Величезне значення має оздоровча робота, цілеспрямоване фізичне виховання (залучення всіх дітей у лижні прогулянки, заняття бігом, туристичні походи, навчання плаванню), загартовування, раціональне громадське харчування школярів. У нашій країні витрачаються величезні кошти на будівництво нових шкільних будівель, стадіонів, дитячих лікувальних і профілактичних установ, небаченими темпами йде житлове будівництво, розбиваються нові сади і парки. Все це в цілому створює сприятливі умови для виховання здорового підростаючого покоління. Але, на жаль, не завжди ці сприятливі умови достатньою мірою використовуються.

Наприклад, у класі з 8 ламп горять 6-5, а то і 4, шибки не відрізняються чистотою. Або інший приклад, в школу доставлена ​​нова навчальна меблі, але не прикладені зусилля розподілити її відповідним чином по класним кімнатах, щоб учні могли бути розсаджені з урахуванням їх росту і розмірів столів і стільців. Або приклад з сімейного виховання. Сім'я живе поруч з чудовим парком, а школяр проводить вільний час біля телевізора.

Приклади того, як не використовуються наявні можливості для оздоровлення учнів, можна продовжувати і продовжувати. Це пояснюється тим, що у багатьох батьків, а часом і в деяких педагогів, не сформоване гігієнічний мислення, не вистачає необхідних гігієнічних знань і як наслідок цього - учні початкових класів також не отримують відомостей з гігієни, їм не щеплені необхідні гігієнічні навички.

З усього сказаного очевидно, що проблема загальнодержавна, комплексна і наше завдання виділити з неї конкретні питання, вирішення яких посильно вчителю і у вирішенні яких сам учитель зацікавлений. У цьому зв'язку доречно навести слова чудового педагога В.О.Сухомлинського: "Досвід переконав нас у тому, що приблизно у 85% всіх невстигаючих учнів головна причина відставання у навчанні - поганий стан здоров'я, яке-небудь нездужання або захворювання, найчастіше абсолютно непомітне і піддається лікуванню лише спільними зусиллями матері, батька, лікаря і вчителя. "Вчителі початкової школи - саме їм довірені діти того віку, коли формується гармонійно розвинена особистість. Згаяний в дошкільному віці ще можна виправити в молодших класах, але згаяне в початковій школі виправити важче. Роль вчителя тут особливо велика.

Об'єктом дослідження є психологічні процеси. Предмет дослідження - формування відповідального ставлення учня до свого здоров'я. Проблему дослідження ми визначили наступним чином - які ефективні шляхи, методи формування відповідального ставлення дітей до свого здоров'я. Важливо підкреслити, що в житті дитини досить часто виникають ситуації, в яких ще більш чітко виражена необхідність у знанні у сфері гігієни та медицини. Основний напрямок, в якому необхідно здійснювати дослідження цієї проблеми, полягає в тому, щоб знайти і розробити такі засоби, які були б доступні дітям молодшого віку.

Розробка проблеми формування позитивного ставлення до здоров'я здійснювалося і здійснюється під керівництвом таких педагогів і вчених як Н.Б.Коростелев, А.Г.Хріпкова, М.В.Атропова, Р.Г.Сапожніков, С.Е.Далецкій і багатьма іншими.

Мета роботи - розглянути і виявити всілякі шляхи формування відповідального ставлення учнів початкових класів до свого здоров'я.

Завдання дослідження:

  1. вивчити наукову педагогічну літературу з обраної проблеми;

2) виявити шляхи і засоби формування відповідального ставлення дітей молодшого шкільного віку до свого здоров'я в процесі навчання.

  1. узагальнити досвід вчителів з цієї проблеми і узагальнити власні спостереження

Методи наукового дослідження:

  1. вивчення та аналіз наукової літератури;

  2. експеримент;

  3. спостереження;

  4. бесіда;

  5. анкетування;

  6. тестування.

Гіпотеза дослідження - рівень сформованості у вихованців відповідального ставлення до здоров'я, до здорового способу життя буде найбільш високим, якщо його формування в процесі всього навчання в початковій школі буде проходити систематично і послідовно.


наступна сторінка >>