coolreferat.com.ua сторінка 1

Товариство з обмеженою відповідальністю

"НОДАВТО"

Техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план)

інвестиційного проекту

"Виробництво і переробка продукції тваринництва"

Керівник

компанії-заявника

_______________________

"___" ________ 199 г ._______

(Підпис)
Т.П.


м.Алмати

1996

Проект називається "Виробництво і переробка продукції тваринництва".

Основні цілі проекту - вдосконалення тваринництва як галузі АПК, насичення ринку республіки продуктами тваринництва.

Безпосередні учасники проекту - ТОО "Нодавто".

Реалізація проекту відбуватиметься в Жамбилська області Республіки Казахстан.

Передбачувана до випуску продукція: приплід молодняка від свиноматок і овець, продукція виробництва свинарства та вівчарства, продукція переробки свинарства і вівчарства у вигляді ковбасних виробів.

Ці види продукції користуються завжди попитом у населення, мають високу якість за багатьма параметрами, можуть конкурувати за значимістю з іншими продуктами харчування.

Передбачуваний проект буде реалізований з будівництвом комплексу свиноферм і вівцефермі, в перспективі - розширення його в області горизонтальної інтеграції, тобто створення інших видів виробництва і переробки продукції землеробства, птахівництва, звірівництва, рибальства, створення кормцехов, пекарень і т.д.

Проект має повну документацію по реалізації: договори, контракти з реалізації, маркетингові дослідження подібних проектів, проектно-кошторисна документація, бізнес-план.

Для реалізації проекту є 35 га. зрошуваної і 300 га. багарной землі для сільськогосподарських робіт, питання будівництва та реалізації виробництва за проектом узгоджені з Якимом Жамбилська району, є торгові точки і магазини для комерційної діяльності.

Є різні патенти якості і породності закуповуваного поголів'я свиней та овець, будуть ліцензовані всі види продукції, що закуповується, можливість виведення нових порід і їх патентування в республіці.

Обмежень щодо реалізації проекту немає, так як є:

 • ліцензії на передбачувані види діяльності;

 • договору-поставки по обладнанню та технологіям;

 • контракти по підприємствах-споживачам продукції;

 • наявність через рік реалізації власної сировини у вигляді приплоду молодняку;

 • наявність власного транспорту, водопостачання, зв'язку, гарантій дотримання норм екологічної чистоти.

Проект повністю відповідає меті уряду РК про розвиток макроекономічної стабілізації та головної стратегії, викладеної у виступі Президента про "... повному роздержавленні і насиченні споживчого ринку продуктами першої необхідності", а також планомірних виробничих програмах, де на перший план виходять альтернативні цілі розвитку виробничої сфери .

Розвиток даного сектора економіки вплине на загальне підвищення рівня народного господарства, допоможе створенню нової держави відкритого типу з високорозвиненою структурою економічних відносин відповідають світовому рівню.

Проект включає в себе, крім створення нових видів виробництва, ще і впровадження передових технологій. Це можливо при здійсненні будівництва комплексу вирощування тварин, виробничих циклів в ковбасному цеху, а в перспективі і інших видів виробничої діяльності.

Крім того, проект розраховує використовувати у своєму впровадженні та розвитку створення нових робочих місць в обсязі 70 осіб. Тут будуть зайняті сільські працівники, виробничий персонал, а, отже, відтік робочої молоді з села зменшиться і підвищиться їх рівень професіоналізму та кваліфікації.

Вартість реалізації проекту дорівнює 30 млн. Тенге.

Частка іноземної валюти складе 100%, джерелом фінансування виступають кредитні ресурси.

Терміни реалізації проекту - 15 років з моменту відкриття фінансування.
Технічний розділ
Технологічний процес складається з декількох етапів:

 • будівництво агропромислового комплексу;

 • відгодівлю і вирощування тварин;

 • переробка м'яса в ковбасному цеху.

Технологічне рішення вибрано з урахуванням наявних у ТОО "НОДАВТО" земель для сільськогосподарських робіт, значною виробничою базою, яка буде розвиватися далі, вибором високопродуктивного обладнання та передових технологій.

ТОО "НОДАВТО" знаходиться в Жамбилська області, важливому регіоні республіки, які мають вигідні кліматичні умови, давні традиції і методи ведення тваринництва, зручні автомобільні та залізничні мережі, зручних для споживчої продукції, розвиток власної сировинної бази, що підвищить достатньо обсяг виробництва (знизить витрати по сировини).

Таблиця 1.


Найменування

Значення показників

показників

пропонований зразок

заміщаючий

кращий в Казахстані

кращий світовий

1. високопродуктивних свиноматок

з 200 голів - 1600 трьох-місячних поросят

з 200 голів - 700 поросят

-

-

2. Продуктивність ковбасного цеху

500 кг / зміну

200 кг / зміну

-

-


Це відповідає міжнародним стандартам згідно з ліцензіями та сертифікатами якості вироблених порід і використовуваного обладнання.
Графік реалізації проекту


Етапи

Початок

Закінчення
квартал

рік

квартал

рік

Будівельно-монтажні роботи

II

1997

II

1998

Освоєння проектних потужностей

IV

1998

I

1999

Введення в експлуатацію

II

1999
протягом 15 років і далі


Комерційний розділ
Всі види сировини будуть спочатку закуплені для подальшого вирощування, що вже через два роки складе обсяг власної сировини для ковбасного цеху (свинини і баранини), а також як продукт для реалізації.

Ціни на сировину будуть поступово знижуватися за рахунок використання вирощеного на власних фермах.
Перелік обладнання
Устаткування німецького виробництва для виробничого циклу в вівці і свинофермі, ковбасний цех продуктивністю 500 кг за зміну.

Основні технічні вимоги:

 • сертифікат якості TSE (документ про відповідність);

 • документ про достатнє виробництві TSE;

 • сертифікат ISO 9001 (сертифікат європейського стандарту);

 • гарантійне зобов'язання з обслуговування на 10 років;

 • навчання персоналу.

Ринок збуту характеризується рівномірними видами оптових поставок для підприємств-споживачів; це канали збуту - договори з підприємствами громадського харчування (ресторани, їдальні і т.д.), сусідні регіони через оптові посередницькі фірми.

Відсутність конкуренції в регіоні за даними видам продукції.

Великі довгострокові програми, контракти з державами СНД: Росії та Прибалтики, Узбекистану і Таджикистану - контакти з представниками великих м'ясопереробних комбінатів і мережею мініпроізводств на Україні.

Рівень цін досить стійкий вже протягом двох років, і думається так буде і далі. Крім того, нарощування власного сировинного ланки, також знизить ціну в питанні витрат, слід прийняти методи конкурентоспроможності для значного зниження рівня витрат.
Організаційний розділ
Безпосередній виконавець: ТОО "НОДАВТО" на чолі з директором В. Демидовим.

Виробник устаткування: німецька фірма "EFL".
Соціальний розділ
Жамбилська область здавна займається переробкою і виробництвом сільськогосподарської продукції.

Політична стабільність і стратегія макроекономічної стабілізації в Республіці роблять її найбільш вигідною в інвестуванні та економіці, що тягне за собою створення великих агропромислових комплексів на базі нових виробничих потужностей.

В даний час посилилася еміграція людей з села у великі міста, особливо, працюючої молоді. Це завдає великої шкоди сільськогосподарському виробництву.

З метою відновлення виробничого потенціалу та залучення робочої сили, створення нових робочих місць ТОО "НОДАВТО" пропонує до реалізації проект, в якому потрібні 123 працівника на початку діяльності та збільшення його чисельності в подальшому.

Реалізація проекту підвищить кваліфікацію працюючих, підніме престиж сільського жителя і внесе зміни в культурному і громадському житті.
Фінансовий розділ
Потоки руху грошових коштів (тис. Тенге)


Найменування статей

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Приплив грошових коштів

1.1. Збільшення власного капіталу (випуск акцій)

1.2. Залучення кредитів

30 000,0


1.3. Погашення витрат засновниками

1.4. Виручка від реалізації

3 442,5

3 442,5

3 442,5

3 442,5

1.5. Доходи іншої реалізації

Разом:

33 442,5

3 442,5

3 442,5

3 442,5

2. Відтік грошових коштів

2.1. Приплив постійних активів

2.2. Витрати на виробництво

900,0

900,0

900,0

900,0

2.3. Виплати за кредитами

1.5

1.5

1.5

1.5

2.4. Інші витрати

50,0

50,0

50,0

50,0

2.5. Податки

762,7

762,7

762,7

762,7

ПДВ

688,5

688,5

688,5

688,5

Разом:

2 402,7

2 402,7

2 402,7

2 402,7

3. Приріст коштів

31 040,5

1 030,8

1 030,8

1 030,8

Показники рентабельності проекту: рівень = 182%.
Розрахунок потреби в національній валюті для реалізації проекту (тис. Тенге)


1. Будівельно-монтажні роботи

10 000,0

2. Закуп сировини

10 000,0

3. Пуско-налагоджувальні роботи

5 000,0

4. Транспорт

5 000,0

Всього

30 000,0


Потреба в позикових коштах становить 30 000,0 Тис.тенге.


Сума кредиту:

30 000,0 тис. Тенге

Процентна ставка:

6% річних

Термін проекту:

15 років

Страхові збори:

1%

Порядок виплат:

щоквартально


Відшкодування витрат виробництва планується шляхом повного заміщення сировини власними ресурсами і збільшенням обсягу продажів підвищеного попиту на продукцію, коли інтереси споживача набувають вирішального значення для виробника.

Управління витратами зводиться до простого зменшення витрат. Такий принцип обумовлює специфічні дії в області управління витратами на рівні кожного підрозділу: свиноферми, вівцеферми, ковбасного цеху та інших підрозділів.

В основі управління витратами лежать наступні 4 складові:

 1. планування витрат - мінімальність за статтею "Сировина і матеріали";

 2. планування капітальних вкладень - 2 000,0 в будівництво ферм, 2 000,0 в будівництво приміщень, землестроітельние роботи - 2 000,0 тис. тенге, будівництво дороги, проведення електроліній та інше - 5 000,0 тис. тенге;

 3. фіксація рівня витрат - контроль за витрачанням цих коштів;

 4. поліпшення вартісних показників - регулювання рівня цін.

Таким чином, створюється можливість для регулювання цін, а отже, і рівня собівартості продукції.

Крім того, повинна випускатися конкурентна продукція, яка виключатиме монополію в рівні цін і створить сприятливі умови для його зниження і врегулювання.
Екологічний розділ
Проект відповідає міжнародним стандартам і нормативам по впливу на навколишнє середовище.

Має відповідні очисні споруди, які будуть встановлюватися на виробничих одиницях, обладнанні, проводиться утилізація відходів.
Економічний розділ
У використанні ТОО "НОДАВТО" є власні землі для ведення сільськогосподарських робіт, де буде побудований агропромисловий комплекс по відгодівлі тварин, які потім будуть використані як сировина для ковбасного цеху та оптових поставок.

Необхідна первинне постачання тварин для вирощування.

Необхідні кредитні ресурси для реалізації проекту в обсязі 30 000,0 тис. Тенге, відшкодування яких передбачається шляхом стратегії, розробленої і описаної вище.

Вигоди від реалізації проекту:

 • збільшення експорту: великий обсяг випуску продукції визначить і обсяг її реалізації;

 • створення нових робочих місць: величезний комплекс мініпроізводств потребують нові робочі сили;

 • підвищення освіти і кваліфікації населення: нові передові технології, передбачені в проекті зажадають підвищення освітнього рівня;

освоєння передових технологій і ноу-хау: це фактори закладені в самому виробництві, її структуру, освоєнні обладнання та проведення дослідницьких робіт з поліпшення породності тварин, а надалі - виведення їх нових різновидів.