coolreferat.com.ua сторінка 1сторінка 2сторінка 3сторінка 4Зміст: стор.


 1. Мета роботи (резюме) ___________________________________________ 2 2. Опис проекту _______________________________________________ 3

 3. Технологія кремації ____________________________________________ 3

 4. Генеральний план _______________________________________________ 4

 5. Архітектурно - будівельні рішення _____________________________ 4

 6. Місце розташування крематорію __________________________________ 5III. План маркетингу _______________________________________________ 6

 1. Обгрунтування вибору _____________________________________________ 6

 2. Оцінка ринку збуту послуг (попит) ________________________________ 6

 3. Конкуренція на ринку збуту _____________________________________ 8

 4. Реклама ________________________________________________________ 8 5. Правове забезпечення діяльності _______________________________ 9

 6. Основні положення про акціонерне товариство _____________________ 9

 7. Закрите акціонерне товариство ___________________________________ 9 8. Кадровий менеджмент ___________________________________________ 10

 9. Організаційна структура підприємства ___________________________ 10

 10. Рівень оплати праці персоналу __________________________________ 10
 1. Фінансовий план _______________________________________________ 11


Додаток до бізнес - плану ________________________________________ 21
VII. Висновок ___________________________________________________ 22

Список літератури _________________________________________________ 23


I. Мета роботи (резюме)
Мета бізнес - плану - це обгрунтування вкладення тимчасово вільних финансо-

вих коштів акціонерів у будівництво та розвиток крематорію.

Причиною для написання бізнес - плану послужила давно назріла необхід-

мость створення крематорію в м Хабаровську з бажанням людей (акціонерів) і наявністю

у них фінансових коштів. Крематорій буде закритим акціонерним общест-

вом (ЗАТ). У число засновників крематорію увійдуть ЗАТ Страхова компанія «Колимс- кая», ЗАТ Ритуальне агенство «Земля і люди», а також ряд фізичних осіб. Статутний капітал підприємства складе сума 3000000000 рублів.

Термін окупності об'єкта 4 роки.

Примітка: Всі ціни вказані в старому обчисленні, тобто в неденомінірован-

вих рублях.
II. Опис проекту
Крематорій (від латинського cremo - спалювати) являє собою особливо обладнана будівля, призначена для кремації (спалювання) померлих.

У даному проекті представлені основні рішення по проектуванню і будівництву крематорію для міста з населенням до 0,7 - 1,5 млн. Чоловік.

Комплекс крематорію складається з двох будинків, з'єднаних між собою гале- реєю.

В одному з будинків розміщується зал прощань (траурний зал), де відбувається прощання близьких з померлим.

В іншому залі розташовується кремаційні зал, де тіло померлого подвервер- гается спалення (кремації). Обидві будівлі крематорію, а також галерея виконуються в легких металевих конструкціях, виготовлених для європейської частини Росії на за- водах металоконструкцій Санкт-Петербурга і Москви, а при будівництві крематорію в г.Хабаровск замовлення можна буде розмістити на хабаровських заводах металоконструкцій та алюмінієвих конструкцій, що позитивно вплине на зниження рівня безра- робіття в г.Хабаровск.

Зведення комплексу будівель з готових елементів дозволяє скоротити час на його спорудження і зменшити обсяги капітальних витрат.

Гнучке проектне рішення по розміщенню комплексу крематорію в двох будівлях дозволяє - на розсуд замовника - здійснити, наприклад, будівництво лише зда- ня кремаційного залу, а зал прощань розмістити в існуючому в місті общест- венном будівлі.

У кремаційної залі передбачається установка печей моделі ДКП-01 конст- рукції Санкт-Петербурзького відділення АТ «Теплопроект». Ці печі протягом останніх років стабільно, без зривів у роботі функціонують в Санкт-Петербурзькому крематорії.

Розташування комплексу крематорію можливо на спеціально відведеній май- данчику як в межах міста, так і на території, що примикає до міста.

Допускається розміщення комплексу крематорію на території існуючого міського кладовища, з організацією колумбарію.

Даний проект містить основні проектні рішення по наступних розділах:

- Технологія кремації;

- Рішення по генплану;

- Архітекторно-будівельні рішення;

- Рішення з теплопостачання;

- Рішення з опалення та вентиляції;

- Рішення з водопроводу й каналізації;

- Рішення з електропостачання;

- Рішення по газопостачанню;

- Рішення по зв'язку та сигналізації;

- Кошторисна вартість.

1) Технологія кремації
З ритуального корпусу об'єкт кремації, встановлений на ручну передавальний те- лежання, передається по критій транспортної галереї в технічний корпус, в кремаціон- ний зал.

Накопичення перед кремацией здійснюється безпосередньо в кремаційної залі і - по мірі звільнення печей - об'єкт кремації переміщається на пічної ділянку,

де подається до завантажувального вікна, після чого за допомогою ручної візки перевантажується на подину кремаційної печі.

Після кремації продукти згоряння збираються в спеціальний контейнер, ус- новлюють у вікні вивантаження, а потім подаються на ділянку подрібнення.

Після дроблення продукти згоряння пересипаються в урну, яка зберігається в

технічному корпусі, а потім остаточно оформляється і передається в ритуальний кор-

пус, де видається замовнику.

Час однієї кремації 60 ... 70 хвилин. Припадає на одну піч витрата при-

рідного газу становить 25 м 3 / год.

Відходять від печі гази, які відводяться через димову трубу, встановлених

ву над піччю, містять наступні викиди забруднюючих речовин:

- Зважені речовини - 0,051771 мг / куб.м

- Оксид вуглецю - 0,09256 мг / куб.м

- Діоксид азоту - 0,019734 мг / куб.м

- Діоксид сірки - 0,00047 мг / куб.м

З огляду на те, що викиди по всьому переліку компонентів значно менше гранично допустимих концентрацій (ГДК), очищення викидів не передбачено. Істотною перевагою прийнятих в комплексі крематорію печей є:

- Значно менша вартість у порівнянні з аналогічними імпортними пе-

чами;

- Порівняно малий обсяг будівельно-монтажних робіт по спорудженню фун-

тальні подушки, монтажу димаря та підключення печі до источ-

никам енергопостачання;

- Низькі витрати на ремонт печей, обумовлені застосуванням вітчизняних ма-

териалов і комплектуючого обладнання.
2) Генеральний план

Комплекс крематорію включає в себе:

- Ритуальний корпус,

- Технічний корпус,

- Галерею,

- Стоянку для автомашин.

Розташування будівель і автодоріг за схемою генерального плану виконано відповідно до діючих будівельних і протипожежних норм, а також в

відповідно до вимог раціонального використання площі ділянки.

Територія комплексу обмежена огорожею. Вільні від забудови ділянки території підлягають благоустрою. Передбачені - плиткове тротуарне

покриття, лави, газони, квітники, посадка деревно-чагарникових порід.
3) Архітектурно - будівельні рішення
Комплекс крематорію являє собою два будівельних блоку з легких

конструкцій, з'єднаних прохідний галереєю, вирішеною в аналогічних конструкціях.

Рішення із застосуванням легких металевих конструкцій дозволяє возво-

дить комплекс будівель з готових елементів в короткі терміни.

Будівля залу прощань (ритуальний корпус) може бути виконано в капі

тальних конструкціях (цеглі), що однак призведе до збільшення капіталовкладень

і термінів будівництва.

Ритуальний корпус включає в себе зал прощань, вестибюль, медпункт, вузол

зв'язку, адміністративні приміщення.

До складу іншої будівлі (технічного корпусу) входять кремаційної зал, побутові, підсобні та технічні приміщення.

Обидві будівлі являють собою одноповерхові каркасні корпусу.

Стіни будівлі передбачаються з тришарових сталевих оцинкованих па-

Нелею заводського виготовлення з ефективним утеплювачем.


 1. Місце розташування крематоріюОптимальне місце для розміщення крематорію є розплідник Лукашова в районі будинку культури глухонімих. Це місце обрано далеко не випадково. Поруч нахо-

дяться вулиці Д. Бєдного, Лукашова та інші. Тут дуже розвинена інфраструктура - вблі- зи знаходиться дитяча залізниця; парк; дороги; кладовищі; прокладені мережі теплос- набженія, опалення, вентиляції, водопроводу, каналізації, електропостачання, газос- набженія; без особливих складнощів здійснюється телефонізація (від місцевої цифрової електронної офісної АТС (міні-АТС) має вихід на міську телефонну мережу), радіофікація (від міської радіотрансляційної мережі), місцева звукофікації (здійсню- ються від стаціонарного звукопідсилювального комплексу потужністю до 100 Вт, а в залі прощання встановлюються дві звукові колонки потужністю до 5 Вт), охоронно - по- жежної сигналізацією (встановлюються пожежні сповіщувачі автоматичного дейст- вія, що реагують на тепло).

Дане місце бездоганно відповідає різним нормам (ГОСТам, СНІПАам і т.д.), у тому числі є відповідність і однією з основних норм при

будівництві крематорію - 3 км до житлових будинків, а також досить сприятливо отсутст- віє диму прихованого за деревами парку.
III. План маркетингу


 1. Обгрунтування вибору


Кремація - спалювання трупів, один з видів похорону у багатьох народів, в т.ч. у

древніх слов'ян, у народів, які сповідують буддизм і індуїзм. Кремація поширена в багатьох країнах з 2-ї половини 19 століття, а хабаровчане досі позбавлені права на альтернативу поховання в землю, що в свою чергу є грубим порушенням прав людини. Адже ні в кого не викликає сумніву, що кожна людина, а також його близькі мають право вибору способу поховання.

Будівництво крематорію в м Хабаровську зумовлено ще й тим, що загальна кількість крематоріїв в Російській Федерації дорівнює шести (у містах Москва, С.-Пе-

тербург, Н.Тагил та ін.), а найближчий до м Хабаровська знаходиться в м Єкатеринбурзі. Отже Сибір і Далекий Схід повністю позбавлені кремації. Яскравим тому підтвердженням служить той факт, що коли сталася трагедія в тайзі Хабаровського краю (зазнав катастрофи літак ТУ-154 прямував з о. Сахалін), то кремацію останків виробляли у м Єкатеринбурзі через відсутність більш близько розташованого крематорію.

Дуже важливим є й економічний аспект вибору.При різкому расслое-

нии населення намітився в останні роки і при загальному зниженні рівня життя кре-

мация дає можливість більш дешевого і гідного способу дроти своїх близьких в останню путь.
2) Оцінка ринку збуту послуг (попит)
На прикладі Єкатеринбурзького крематорію на підставі багаторічної практи

ки і статистики можна зробити висновок, що кремації піддаються 60% від загального числа померлих.

Якщо врахувати, що середньорічна смертність у м Хабаровську за 1995 р склала

8024 людини, 1996 - 7946, 1997 - 7577, то 60% (% кремації) від цього рівня смерт- ності за 1995 р склала - 4814,4 людини, 1996 - 4767,6, 1997 - 4546,2 . Незважаючи на відно вальну зниження рівня смертності (у 1996 р в порівнянні з 1995 р на 1%, а в 1997р. В порівнянні з 1996 р на 5%) рівень смертності населення продовжує залишатися дуже високим.

А тому подібний заклад у м Хабаровську буде єдиним, то конкуренція

відсутня.
3) Конкуренція на ринку збуту
Основними конкурентами є спеціалізований виробничий комбінат комунального обслуговування (муніципальне підприємство) і єдине в місті ритуальне агенство «Земля і люди» (ЗАТ), які надають найбільш пів-

ний комплекс послуг населенню в даній області. Існує ще ряд дрібних фірм,

надають окремі послуги, але ці фірми не можуть служити серйозними конкурента-

ми на ринку збуту.

Ритуальне агенство надає послуги на більш високому рівні і з більшою

диференціацією цін. Якщо взяти вартість послуг по мінімуму, то в агенстві це обой-

дется в 2500000 рублів, а на комбінаті 2800000 рублів при тієї ж продукції.

Але навіть якщо не брати до уваги ціни, то все одно спектр послуг оказивае- екпортувати агенством значно ширше (оформлення свідоцтва про смерть; доставка тіла з моргу; замовлення і приготування могили, труни, вінків; поховання покійних; пропозиція разової одягу, взуття; подача катафалка; надання оркестру; замовлення публікації некролога; пропозиція послуг фотографа і т.д.), а сервіс вище, ніж на комбінат. Робіт- ники агенства набагато більш уважно і з співчуттям ставляться до горя постигшему їх клієнтів. Прекрасним тому свідченням служить той факт, що генеральний дирек- тор агенства увійшов до трійки призерів на крайовому конкурсі «Підприємець року-97».

Слід також зазначити, що ритуальне агенство «Земля і люди» будучи до-

чорнимо підприємством страхової компанії «Колимська» працює не тільки непосредст- венно з фізичними та юридичними особами, а й з клієнтами «Колимської» застра-

ванними на випадок смерті.

Підсумовуючи все вищезазначене можна констатувати, що клієнти ж-

гавкаючі поховати своїх близьких в землю скористаються послугами саме ритуального агенства «Земля і люди». Таким чином основним конкурентом крематорію буде яв- ляться «Земля і люди».

Головна проблема кремації - моральний фактор і готовність населення до кремації. Але кремація як відомо дешевший спосіб поховання (500000 рублів, що набагато більш переважно ніж ціни вишепересленние), ніж в землю, а навчай- тивая загальне зубожіння населення вартість похорону є основоположним фактором для більшості громадян. Закон попиту говорить, що споживачі зазвичай при- знаходять більше товарів за низькою ціною, ніж за високою. Цінова еластичність попиту визначає чутливість покупців до змін у цінах з погляду обсягу то- варів, які вони купують. Цінова еластичність визначається відношенням изме- нения величини попиту (у відсотках) до зміни цін в (відсотках).

Сам процес кремації протікає таким чином:

 1. заносять труну на постамент;

 2. виходить розпорядник і читає прощальну промову;

 3. труну опускається вниз (до печі).

У цю суму (120000 рублів) входить:

 1. оформлення залу прощання;

 2. музика;

 3. прощальна промова розпорядника;

 4. безпосередньо кремація.

Повна сума кремаційних похорону клієнту обійдеться орієнтовно в 600000 рублів (труну - 350000 рублів, могила для поховання урни після кремації - 100000 рублів). Але навіть ця ціна нижча для клієнта в 4 з гаком рази, ніж найдешевші

в місті похорон в землю (Ритуальне агенство «Земля і люди»). Не варто забувати про те, що ціни дані по мінімуму, а отже при бажанні та можливостях клієнта перелік послуг і найменування продукції (ритуальної) може бути значно розширений.

Не варто забувати і про заможних людей які завдяки кремації могли б влаштовувати сімейні склепи, а в США з'явилася фірма відправляє урни з рештками кремації в космос, що користується дуже великим попитом. З іншого боку кремація не завадить цієї категорії осіб влаштувати собі і близьким нічим не поступаються пишні проводи в останню путь, як і при похованні в землю. До речі, після кремації існує декілька і більш простих варіантів, ніж відправка в космос - закопати урну в землю (копка такий могили обійдеться замовнику всього в 100000 рублів), а також помістити урну в колумбарій (річна оплата цієї послуги - 12000 рублів, що теж по силу навіть людям з низьким рівнем матеріального достатку) та ін. Перший варіант зручний при вже існуючих родинних могилах при догляді за ними, а другий більш естетичний. Вельми зацікавлені в крематорії місто і міська адміністрація. По-перше, при кремації не збільшується площа і без того вже «роздутих» городс- ких кладовищ. По-друге, враховуючи убогість міського бюджету буде більш економі-но доцільно кремувати ніж займатися похованням в землю самотніх ста- Риков, невпізнані трупи і т.д. Не можна скидати з рахунків і показники інших міст, що мають крематорії. Так, 60% всіх померлих піддаються саме кремації. Також загальновідомо, що кремація є найбільш цивілізованим методом похорону та екологічно чистим, що відповідає вимогам часу. Важливим є факт визнання кремації церквою в особі патріарха Московського і всієї Русі Олексія II сде- ланного кілька років тому.

У висновку цього розділу незайвим буде нагадати, що в число устано- дителей крематорію входять ЗАТ Страхова компанія «Колимська», ЗАТ Ритуальне агенство «Земля і люди» і як наслідок частина клієнтів цих фірм поза всяким сумнівом в міру необхідності «перетечуть» в крематорій. 1. Реклама


Реклама в діяльності будь-якого підприємства в т.ч. і крематорію грає дуже

важливу роль. Від правильно організованої рекламної компанії часто залежить успіх

всього проведеного справи.

Створення та розміщення реклами це ціле мистецтво, але враховуючи специфіку даного бізнесу до реклами слід підходити з особливим почуттям такту. Наприклад, разме- щення реклами крематорію на авіаквитках є неприпустимим з етичних сообра- жениям незважаючи на велику ефективність такого виду реклами. Цілком реально раз-

местить рекламу крематорію по радіо, телебаченню, у пресі, а також на міському авто-

транспорті. Останній вид реклами буде виконувати не тільки основну функцію рек- лами, а й слугуватиме в якості поступового прийняття городянами кремації і звикання до наявності в місті крематорію (моральний фактор).

З часом буде розроблений фірмовий знак і символіка.

На різних підприємствах і в різних країнах кошти на рекламу відпускаються

в досить широкому діапазоні. Саме на рекламу крематорію планується виділяти 2% від валового прибутку.


IV. Правове забезпечення діяльності
Крематорій буде закритим акціонерним товариством (ЗАТ). Це

викликано тим, що на будівництво муніципального крематорію в даний час немає можливості виділити з бюджету кошти, а необхідність його створення назріла. Ця

адміністративно-правова форма обрана в зв'язку з тим, в ЗАТ статутний капітал соз- дається за рахунок коштів засновників, фінансових коштів у яких досить для будів-тва подібної установи без залучення кредитів з боку.

Діяльність Товариства регулюється Цивільним кодексом Російської Феде- рації, Федеральними законами Російської Федерації («Про акціонерні товариства»

від 24.11.95 р, «Про поховання та похоронну справу» від 8.12.95 р) та іншими нормативними

актами Російської Федерації, установчих Договором, Статутом та Рішеннями собра-

ний акціонерів. Внутрішній регламент затверджується загальними зборами і регулює внутрішні взаємовідносини акціонерів, а також інші питання стосуються діяльності

ності Товариства.
1) Основні положення про акціонерні товариства
Акціонерним товариством визнається товариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій; учасники акціонерного товариства (акціонери)

не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю про-

щества, в межах вартості належних їм акцій.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями акціонерного товариства в межах неоплаченої частини стоімос-

ти належних їм акцій.

Фірмове найменування акціонерного товариства має містити його най-

менованіем і вказівка ​​на те, що суспільство є акціонерним.

Правове становище акціонерного товариства і права та обов'язки в відповідної з Цивільним кодексом і законом про акціонерні товариства.


 1. Закрите акціонерне товариство


Акціонерне товариство, акції якого розподіляються тільки серед його уч-

засновниками або іншого заздалегідь визначеного кола осіб, визнається закритим акціонерних товариством. Таке суспільство не має права проводити відкриту підписку на випускае- мие їм акції чи іншим чином пропонувати їх для придбання необмеженому кру-

гу осіб.

Акціонери закритого товариства мають переважне право придбання

акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства.

Число учасників закритого акціонерного товариства не повинно перевищувати числа, встановленого законом про акціонерні товариства (до 50), в іншому випадку воно підлягає перетворенню у відкрите акціонерне товариство протягом року, а після закінчення цього строку - ліквідації у судовому порядку, якщо їх число не зменшиться до встановленої законом межі.


наступна сторінка >>