coolreferat.com.ua   сторінка 1страница 2сторінка 3сторінка 4 ... сторінка 12сторінка 13

Аналіз виконання плану виробництва та реалізації продукції


Обсяг виробництва, і реалізації продукції визначається або по відвантаженню продукції покупцям, або по оплаті (виручці). В умовах ринкової економіки цей показник набуває першочергового значення. Від того, як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва.

Обсяг виробництва, і реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції, і він визначає обсяг продажів. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг, а навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробленої програми. Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має велике значення.
Таблиця 2

Виконання плану у вартісному вираженні і за номенклатурою


Найменування видів товарної продукції

Обсяги поточного року, тонн

Оптова ціна за ед.продукціі, руб

Вартість продукції, тис.руб.

Відхилення фактичного

випуску від

планового

План

Факт

План

Факт

План

Факт

тис. руб

%

Окатиші металізованої

1 820

1918,5

425,50

533,14

774410

1061195

+286785

137,0

Лита заготівка

1920

2061,1

690,60

874,51

1325952

1802450

+476498

135,9

Прокат

1 560

1581,3

3850,50

4937,93

6006780

7808345

+1801565

130,0

Разом тов.продукціі

5300

5560,98107142

10671990

+2564848

131,6Таким чином, план по вартості товарної продукції виконано на 131,6%, перевиконання плану пов'язане зі збільшенням обсягу виробництва, а так само зі збільшенням оптової ціни за одиницю товарної продукції.

Аналіз структури товарної продукціїЗміна структури виробництва і реалізації продукції має великий вплив на результати господарської діяльності підприємства. Якщо збільшується питома вага більш дорогої продукції, то обсяг її випуску у вартісному вираженні зростає і навпаки. Те ж відбувається з розміром прибутку при збільшенні питомої ваги високорентабельної і, відповідно, при зменшенні частки низькорентабельної продукції. Збільшення обсягу виробництва (реалізації) по одним видам і скорочення по інших видах продукції приводить до зміни її структури, т.с. співвідношення окремих виробів у загальному їх випуску. Виконати план за структурою - означати зберегти у фактичному випуску продукції заплановані співвідношення окремих її видів.
Таблиця 3

Аналіз структури товарної продукції

Найменування видів ТП

Оптова ціна

за 1 тонну руб.

Обсяг виробництва продукції,

тис.т

Товарна продукція

в цінах плану,

тис. руб.

Зміна

ТП за

рахунок

структури,

тис.р

План

Факт

Всього

%

Всього

%

План

Факт

Фактично

при плановій структурі

Окатиші металізованої

425,50

1 820

34,34

1918,5

34,50

774410

816321,7

812356,1

+3965,6

Лита заготівка

690,60

1920

36,23

2061,1

37,06

1325952

1423395,6

1390923,6

+32472,0

Прокат

3850,50

1 560

29,43

1581,3

28,44

6006780

6088795,6

6301112,2

-212316,6

разом
5300

100,00

5560,9

100,00

8107142

8328512,9

8504391,9

-175879,0


Вп = 5560,9 / 5300 = 1,049

Якби план виробництва був рівномірно перевиконаний на 104,9% за всіма видами продукції і не порушувалася запланована структура, то загальний обсяг виробництва в цінах плану склав би 8504391,9 тис.р. При фактичній структурі він нижчий на 175879,0 тис.р. Це означає, що зменшилася частка дорожчої продукції у загальному обсязі її випуску.

Такий же результат можна отримати і більш простим способом процентних різниць. Для цього різницю між коефіцієнтами виконання плану по виробництву продукції, розрахованими на підставі вартісних (Кст) і умовно-натуральних (К вп) показників помножимо на запланований випуск ТП у вартісному вираженні.
ВП стр = (Кст - вп) х ВПпл;

Де:

КСТ = 8328512,9 / 8107142 = 1,0273056;

Вп = 1,049;
ВП стр = (1,0273056 - 1,049) х 8107142 = -175879,0 тис. Руб.
Таблиця 4

Розрахунок зміни середньої ціни 1 тонни товарної продукції за рахунок структурного фактора


Найменування видів ТП

Оптова ціна, руб.

Структура продукції,%

Зміна середньої

ціни за рахунок структури продукції, руб.

План

Факт

Відхилення

Окатиші металізованої

425,50

34,34

34,50

+0,16

+0,68

Лита заготівка

690,60

36,23

37,06

+0,83

+5,73

Прокат

3850,50

29,43

28,44

-0,99

-38,12

Разом

-

100

100

-

-31,71


Для розрахунку структурного фактора на обсяг виробництва продукції у вартісному вираженні можна використовувати спосіб абсолютних різниць. Спочатку визначимо зміна середнього рівня ціни 1 тонни ( Ц стр) за рахунок структури.

 Цстр = (? (УД ф - УД пл) х Цпл) / 100

 Цстр = ((0,16х425,5) + (0,83х690,6) + (- 0,99х3850,5)) / 100 = -31,71 руб.

ВП стр =  Цстр х Vф.об.

Де Vф.об. - Обсяг виробництва продукції по факту, т.тн.

ВПстр = -31,71 х 5560,9 = --175879,0 тис.руб.<< попередня сторінка   наступна сторінка >>