coolreferat.com.ua   страница 1сторінка 2сторінка 3 ... сторінка 12сторінка 13

Основні техніко-економічні показники роботи підприємства за 2000 рік

№ п / п


Найменування показників

Од. вимірювання

Факт за попередній рік

За звітний період

План

факт

% До

Плану

прош.г.

1

Обсяг реал.ТП по підприємству

тис.р

8382000

8923200

9478300

106,22

113,08

2

Обсяг випущеної ТП по підприємству

тис.р

7463600

8854700

9428200

106,47

126,32

3

Виробництво важливих видів продукції всього:

-металізованние окатиші

-Окислення окатиші

-лиття заготівля

-прокат


тис.т1 787

+2551

1833,4

1520,71 820

+2650

1920

1 5601918,5

2729,6

2061,1

1581,3105,4

103,0

107,3

101,3107,4

107,0

112,4

104,0

4

Показники за якістю

  1. шлюб

  2. техобрезь


%

кг / т


0,41

16,52


0,35

15,00


0,37

16,04


105,71

106,93


90,24

97,09

5

Середньооблікова чисельність працюючих,

в т.ч. робочихчол.


15070

12300


15990

12450


15247

11980


95,3

96,2


101,2

97,4

6

Загальний фонд ЗП

тис.р

501005

627000

788245

125,71

157,33

7

Середня ЗП

тис.р

+2611

+3267

4308

131,86

164,99

8

Середньорічне виробництво

-Робочий

-працюючітис.р


599,49

466,77


711,22

553,76


786,99

618,36


109,32

106,88


131,28

132,47

9

Питома вага робітників у загальній чисельності працівників


%

81,6

77,9


78,6


100,9

96,3

10

Фонд раб. часу робітників (ФРВ)

година

24914511

24910956

23870150

95,8

95,8

11

Собівартість реалізованої ТП

тис.р

6746300

7699750

8216500

106,71

121,79

12

Прибуток від реалізації ТП по підприємству

тис.р

1635700

1525300

1261800

82,72

77,14

13

Балансовий прибуток

тис.р

-589403

906300

978298

107,94

-

14

Середньорічна вартість

- Основних фондів

- Оборотних фондів

тис.р


5382076

2384738


5428435

25409705474782

2632375


100,85

103,60


101,72

110,38

15

Рентабельність

%

-7,59

11,37

12,07

-

-

16

Виручка від реалізації ТП

тис.р

9932045

10754604

11797364

109,69

118,78

17

Фондовіддача
1,387

1,515

1,722

113,7

124,1

18

Фондомісткість
0,72

0,66

0,58

87,9

80,6<< попередня сторінка   наступна сторінка >>