coolreferat.com.ua   сторінка 1 ... сторінка 10сторінка 11страница 12сторінка 13

ВИСНОВОКУ результаті даної курсової роботи були розраховані техніко-економічні показники роботи підприємства, проаналізувавши які ми можемо знайти шляхи поліпшення результатів діяльності підприємства.
Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. На АТ «ОЕМК» за звітний період план по виробництву основного виду продукції (сталь, металізованние окатиші, окислені окатиші) успішно виконаний, перевиконання одно 4,9%. Збільшилося якість продукції (шлюб знизився з 0,41% до 0,37%). Що веде до зниження собівартості продукції, збільшення прибутку і як наслідок поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Аналіз ефективного використання технічного обладнання показав, що середній вік обладнання 9,49 років, воно замінюється в міру необхідності.
Проаналізувавши структуру основних фондів підприємства можна сказати, що питома вага промислово-виробничих основних фондів збільшився з 93,05% до 93,12%; а непромислових основних фондів знизився з 6,95% до 6,88%. Промислово-виробничі основні фонди підприємства за рік збільшилися на 1,897%, а непромислові основні фонди підприємства збільшилися на 0,822%.

Фондовіддача основних фондів за 2000 рік збільшилася на 0,335 в порівнянні з 1999 роком, що говорить про економію основних фондів.

Фондомісткість за звітний рік знизилася на 0,14 в порівнянні з минулим роком, що говорить про збільшення обсягу виробництва і зменшенні вартості основних фондів підприємства.
Комбінат забезпечує своєчасні виплати заробітної плати

(ФЗП = 788245 тис.р), здійснює всі першочергові платежі державі (282 млн.р). Середньорічне виробництво одного працівника, зайнятого в основному виробництві, збільшилася на 64,6 тис.руб., Або на 11,7%. Це сталося через збільшення частки робітників у загальній чисельності ППП і за рахунок підвищення середньогодинного виробітку робітників.

На підприємстві є відносний перевитрата у використанні ФЗП в розмірі 142934,1 тис. Рублів. Перевитрата заробітної плати вийшов за рахунок зміни структури виробництва (збільшення питомої ваги більш трудомісткою продукції). На даному підприємстві більш високі темпи зростання продуктивності праці в порівнянні з темпами зростання оплати праці сприяли економії ФЗП на 40042,53 тис. Рублів.


Важливим показником, що характеризує роботу підприємства, є собівартість продукції. Фактичні витрати підприємства вище планових на 1131141 тис.рублей. В основному перевитрата відбулося за всіма видами витрат, а особливо з матеріальних, витрат на оплату праці та іншим витратам. Перевищення суми витрат сталося через перевиконання плану по виробництву продукції, за рахунок зростання собівартості. Витрати на 1 карбованець товарної продукції підвищилися в порівнянні з минулим роком на 5,85 копійок.

Для можливого зниження собівартості продукції необхідно проаналізувати економічну доцільність всіх матеріальних витрат: оптимальність умов закупівлі і транспортування матеріалів, ефективність їх використання, можливість мінімізації відходів.

Зниження витрат на оплату праці можна домогтися шляхом впровадження автоматизації виробництва, що спричинить додаткові капітальні витрати. Також у собівартості продукції велика частка комерційних витрат. Необхідно перевірити можливість зниження витрат, пов'язаних з реалізацією продукції: виправданість витрат на рекламу, оптимальність умов продажу і транспортування продукції.

Для зниження загальновиробничих витрат необхідно перевірити можливість скорочення штату управлінського персоналу, фахівців і службовців.

Зниження загальновиробничих витрат спричинить за собою зниження загальногосподарських витрат.
Балансовий прибуток підприємства фактична більше планової на 71998 тис.рублей за звітний період; а в порівнянні з минулим роком на 1567701 тис. рублів. Загальна сума прибутку зросла але в результаті розрахунків видно, що щодо планових показників структури і собівартості відбулося зменшення суми прибутку за рахунок обсягу і ціни на 153317,9 тис. Руб .; а через збільшення собівартості продукції сума прибутку зменшилася на 516750,0 тис. руб.

Рентабельність виробництва збільшилася з -7,59% до 12,07% за 2000 рік. Негативний рівень рентабельності в 1999р. пояснюється наслідками дефолту 1998р.

Основним показником характеризує фінансову стійкість підприємства є коефіцієнт фінансової автономії, який показує частку власного капіталу в його загальній сумі. Він показує, на скільки всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті власними коштами. Ка = 26,9% на початок року і 29% на кінець року, що свідчить про збільшення частки власного капіталу. Частка позикового капіталу на початок року дорівнює 0,73 і на кінець року 0,71 - це говорить про зменшення частки позикового капіталу.

Коефіцієнт поточної ліквідності підприємства на кінець року дорівнює 1,833. Коефіцієнт швидкої ліквідності на кінець року 0,827 - це означає, що підприємство може погашати короткострокові зобов'язання у разі критичного становища. Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець року дорівнює 0,046. Отже, підприємство платоспроможне.

Зіставляючи результати Работа 2000 року щодо звіту за 1999 року, слід зазначити, збільшення обсягу відвантаження за всіма видами металопродукції, причому, співвідношення між внутрішнім і зовнішнім ринками збільшилася на користь першого.

У 2000 році внутрішній ринок характеризувався досить стійким платоспроможним попитом на продукцію чорної металургії.

На ефективність експортних продажів багато в чому вплинули несприятливі фактори на світовому ринку металу. Триваюче повільне падіння цін на металопродукцію та антидемпінгові процеси щодо російських виробників значною мірою знизили економіку продажів, але оскільки експорт залишається рентабельним, експортна програма залишилася на рівні 1999 року, склавши за металлізванним котунів 480,1тис.тонн, литий заготівлі 239,4 тис .тонн, прокату 957,9 тис.тонн.

Ціни на внутрішньому ринку збільшилися незначно. Це пов'язано зі збільшенням збуту, відвантаженого за передоплатою з метою прискорення оборотності (з 27,8% від загального обсягу в січні, до 33,7% від загального обсягу у грудні). Зростання цін за видами продукції в рублевому численні склало 10% на прокат і 15% на окатиші металізованние.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Г.В. Савицька '' Аналіз господарської діяльності підприємства '', Підручник, М. ИНФРА-М, 2 001.

2. Документація і дані, собранния на підприємстві.

3. Баканов М.І., Шеремет А.Д. '' Теорія аналізу господарської діяльності '', Підручник. М .: Фінанси і статистика, +1994.

4. Єрмолович Л.Л. '' Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства '', Мінськ, БГЕУ, +2001.

5. Шеремет А.Д., Негашев Є.В. '' Методика фінансового аналізу '', М. ИНФРА-М, 1999..

6. Русак Н.А., Русак В.А. '' Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання '', М., Вища школа, 1997..

7. Грищенко О.В. '' Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства '': Навчальний посібник. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с.

8. В.Ф. Палій, Л.П.Суздальцева "Техніко - економічний аналіз виробничо - господарської діяльності підприємств" вид. "Машинобудування" 1989р.

9. Шеремет А.Д. "Економічний аналіз в управлінні виробництвом" 1984р.

10. Ковальов В.В., Патров В.В. Як читати баланс. - М .: Фінанси і статистика, 1998..
<< попередня сторінка