coolreferat.com.ua   сторінка 1 ... сторінка 9сторінка 10страница 11сторінка 12сторінка 13

Аналіз фінансового стану підприємстваФінансовий стан підприємства (ФСП) - це економічна категорія, яка відображає стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу.

Фінансовий стан може бути: стійким, нестійким (передкризовим), кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння й підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки.

Головна мета фінансової діяльності зводиться до однієї стратегічної задачі - збільшенню активів підприємства. Для цього підприємство повинно постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність, а також оптимальну структуру активу і пасиву балансу.

Оцінка фінансової стійкості підприємстваНа скільки оптимально відношення власного і позикового капіталу, багато в чому залежить фінансове становище підприємства.

Тому важливим показником, що характеризує фінансову стійкість, є коефіцієнт фінансової автономії (незалежності), який характеризує частку власного капіталу в його загальній сумі і визначається за формулою:

Кф.а. = С ск / С ок,

Де С ск - загальна сума власного капіталу підприємства

З ок - загальна сума капіталу або валюта балансу.

Коефіцієнт автономії показує, на скільки всі зобов'язання

підприємства можуть бути покриті власними коштами.

На початок року: Кф.а. = (2382406/8850818) х100% = 26,9%;

На кінець року: Кф.а. = (3102924/7171428 + 426169 + 3102924) х 100% = 29,0%;
Частка позикового капіталу в усьому капіталі підприємства:

На початок року: Кз.к. = (6468412/8850818) х 100% = 73,08%;

На кінець року: Кз.к. = (7597597/10700521) х 100% = 71,00%;

Коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу:

Кс = С с.к. / С заем.к.

На початок року: Кс = 2382406/6468412 = 0,368;

На кінець року: Кс = 3102924/7597597 = 0,408;

Платоспроможність (ліквідність) підприємстваЛіквідність - це здатність підприємства перетворювати свої активи в грошові кошти для покриття всіх необхідних платежів у міру настання їх терміну. Розрізняють ліквідність балансу і коефіцієнти ліквідності.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем спадної ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, які групуються за ступенем терміновості їх погашення.

Формування показників для оцінки ліквідності балансу

Таблиця 21

Актив

На 01.01.2000

На 31.12.2000

Пасив

На

01.01.2000

На 31.12.2000

Платіжний надлишок або недолік на


01.01.2000

31.12.2000

А1

60104

66447

П1

1061028

1010114

- 1000924

- 943667

А2

1225678

1122253

П2

1440442

426169

- 214764

+ 696084

А3

1098956

1443675

П3

5027970

7171428

- 3929014

- 5727753

А4

7527108

9078260

П4

2382406

3102924

+ 5144702

+5975336

Баланс

9911846

11710635

Баланс

9911846

11710635

-

-


Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови:

А1> П1; А2> П2; А3> П3; А4 <П4.

Таблиця 22

На 01.01.2000

На 31.12.2000

А1> П1 - дана умова не виконується

А2> П2 - дана умова не виконується

А3> П3 - дана умова не виконується

А4 <П4 - дана умова не виконується

А1> П1 - дана умова не виконується

А2> П2 - умова виконується

А3> П3 - дана умова не виконується

А4 <П4 - дана умова не виконується


Коефіцієнт поточної ліквідності дорівнює відношенню поточних активів до короткострокових зобов'язань:

Кт.л. = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)
Коефіцієнт швидкої ліквідності:

Кб.л. = (А1 + А2) / (П1 + П2)
Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

Ка.л. = А1 / (П1 + П2)
Таблиця 23

Показник

На 01.01.2000

На 31.12.2000

Зміна

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,024

0,046

+ 0,022

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,514

0,827

+ 0,313

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,953

1,833

+ 0,880


Коефіцієнт абсолютної ліквідності - яких-небудь загальних нормативів і рекомендацій за рівнем даного показника не існує, але чим вище його величина, тим більше гарантія погашення боргів.

Коефіцієнт швидкої ліквідності повинен знаходитися в межах 0,7- 1, в цьому випадку підприємство може погашати короткострокові зобов'язання у разі критичного становища.

Коефіцієнт поточної ліквідності показує ступінь, в якій оборотні активи покривають оборотні пасиви. За норму приймають рівень> 2. У 2000р. він нижче нормативного рівня, але є тенденція до його підвищення.

Дане підприємство має нормальний рівень ліквідності

на звітний період, а це означає, що підприємство здатне сплатити свої поточні борги і зобов'язання. Такий рівень ліквідності дає свободу вибору дій адміністрації, але він повинен викликати довіру кредиторів до підприємства.
<< попередня сторінка   наступна сторінка >>