coolreferat.com.ua сторінка 1сторінка 2 ... сторінка 12сторінка 13Міністерство вищої освіти

Російської Федерації

Московського державного відкритого університету
Губкинский інститут

(філія)
Кафедра '' Економіки, маркетингу та менеджменту ''


КУРСОВА РОБОТА


По предмету: '' Аналіз господарської діяльності ''

На тему: '' Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ ОЕМК за 2000р. ''

Виконав

Студент V курсу

Заочного відділення

Факультету: '' Бізнесу та управління ''

Спеціальність: '' Менеджмент організації ''

Шлагина С.Г.

шифр 15991729

Керівник: Шубін Б.К.


г.Губкін

2003р.
ЗМІСТ


ВСТУП 2

Основні техніко-економічні показники роботи підприємства за 2000 рік 4

Аналіз виконання плану виробництва та реалізації продукції 6

Аналіз структури товарної продукції 7

Аналіз ритмічності виробництва 9

Аналіз організаційно - технічного рівня виробництва 11

Аналіз використання основних фондів 13

Аналіз використання праці та заробітної плати 15

Аналіз продуктивності праці 18

Аналіз оплати праці 20

Аналіз виконання плану по собівартості 25

Аналіз прибутку і рентабельності 30

Аналіз прибутку 30

Аналіз рентабельності 32

Аналіз фінансового стану підприємства 34

Оцінка фінансової стійкості підприємства 34

Платоспроможність (ліквідність) підприємства 35

ВИСНОВОК 37

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 40ВВЕДЕННЯ
В даний час становище в чорній металургії Росії характеризується важким фінансовим станом на більшості підприємств галузі, зростаючим рівнем взаємозаборгованості внаслідок подальшого підвищення цін на енергоносії і низького рівня платоспроможного попиту на продукцію чорної металургії.

ВАТ «ОЕМК» (Оскольський електрометалургійний комбінат) розташований в місті Старий Оскол Білгородської області. Він був заснований в 1974 році після підписання в Москві Міністерством зовнішньої торгівлі СРСР і групою західнонімецьких фірм Угоди про співробітництво. Він задуманий як сучасний металургійний комплекс, підставою для будівництва якого послужили поблизу розташовані великі родовища високоякісних залізних руд КМА.

У 1993 році комбінат був перетворений у відкрите акціонерне товариство.

ОЕМК - перше вітчизняне підприємство бездоменной металургії, на якому передбачена принципово нова технологія виробництва металу, заснована на прямому отриманні заліза з руди, що дозволяє на базі первородним шихти отримати високоякісний прокат, який характеризується особливою чистотою за змістом шкідливих домішок і однорідністю хімічного складу.

На сучасному етапі розвитку комбінату освоєно виробництво високоякісного прокату і трубної заготовки з підшипникових, конструкційних, легованих і ресорно-пружинних сталей. Продукція, товарні трубна заготовка і великосортний прокат випускаються в повній відповідності з вимогами стандарту за якістю.

Як показав аналіз конкурентоспроможності металопродукції ВАТ «ОЕМК», проведений «Центром вивчення кон'юнктури цін та аналізу конкурентоспроможності металопродукції інституту економіки чорної металургії», метал ОЕМК за своїми характеристиками і споживчими властивостями буде перевершувати рівень світових стандартів і конкурентоспроможний на вітчизняному та світовому ринку.

Всі споживачі металу ВАТ «ОЕМК» підтверджують його високу якість, отримані позитивні відгуки від основних споживачів - ЗІЛа, ГАЗу, КамАЗу, Первоуральского новотрубного заводу, Синарського трубного заводу, Челябінського ковальсько-пресового заводу, Липецького тракторного заводу та інших. Експорт здійснюється в країни Європи (Італія, Іспанія) і Південно-Східної Азії (Тайвань, Таїланд, Філіппіни).

У ринкових умовах заставою виживання та основою стабільного стану підприємства служить його фінансова стійкість. Вона відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маніпулюючи коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, а також мінімізувати витрати на його розширення і оновлення.
Визначення меж фінансової стійкості підприємств відноситься до числа найбільш важливих економічних проблем в умовах переходу до ринку, оскільки недостатня фінансова стійкість може призвести до відсутності у підприємств коштів для розвитку виробництва, їх неплатоспроможності і, в кінцевому рахунку, до банкрутства, а надлишкова стійкість буде перешкоджати розвитку , обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і резервами.
Для оцінки фінансової стійкості підприємства необхідний аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан являє собою сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Мета аналізу господарської діяльності полягає в тому, щоб оцінити господарське та фінансовий стан підприємства, а також у тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його покращення. Аналіз господарського та фінансового стану показує, по яким конкретним напрямкам треба вести цю роботу. Відповідно до цього результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші способи поліпшення господарського та фінансового стану підприємства в конкретний період його діяльності.
Мета даної роботи полягає в тому, щоб дати зведену систему показників, що характеризують господарський стан підприємства, необхідних для прийняття ділових виробничо-господарських та управлінських рішень щодо покращення або стабілізації становища.
Разом з тим, господарське та фінансовий стан - це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства у зовнішньому середовищі. Воно визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Тому система наведених показників має на меті показати його стан для зовнішніх споживачів, оскільки при розвитку ринкових відносин кількість користувачів господарської, економічної та фінансової інформації значно зростає.
Дана робота спрямована на аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ '' ОЕМК '', з використанням даних бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, додатки до бухгалтерського балансу та інших матеріалів опублікованих в газеті '' Електросталь '' і зібраних на підприємстві.
Таблиця 1


наступна сторінка >>